DE BOER's Asbest, Rubber, Bra „LAGEJA" Erkend Installateur Amsterdam - Rot Amsterdam, Crugiu Ajax DIE PORT VAN CLEVE '7^Cestb eefnuts! 54-jarige ervaring Electrotechn. Ing. Bureau Reguliersgracht 34 - Amsterdam Telefoon No. 35241 en 83584 Keizer 1 Potharst 2 Loois 4 Korndorfer 7 Drager Van Vet 5 Brokman 9 AMSTERDAM SEDERT 1870 Scheidsrechter: Meeuwsen 12 v. d. Valk 13 Van Beek 17 De Lang 20 Dumorti 14 v. d. Br 18 Van Bag 22 De spelers zijn in deze opstelling genumi vóór hei begin, per nummer, beke sêeicHT is® waarborgt U de beste vakkundige behandeling van Uwe LIJF-TAFELGOEDEREN ENZ. Laat ons Uw wasch behandelen, Wy behandelen de Ajax- wasch ook tot groote te vredenheidvan het Bestuur

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 2