Officieel Programma AJAX-STADION Ajax - D.O.S. No. 9 Prijs 5 cent Onder redactie van I. HOVEN. Zondag 4 lanuari 1942. Met frisschen moed beginnen de voetballers weer aan hun sport in het nieuwe seizoen, van harte hopende dat zij in hun sportbeoefening geener- lei belemmering ondervinden zullen. Wij zijn gaarne de tolk van Ajax en brengen het Amsterdamsche sportpubliek in het bijzonder den trouwen aanhang van Ajax onze hartelijke gelukwenschen in het nieuwe jaar over. Ajax heeft het jaar 1941 met een overwinning op D.F.C. in Dordt goed besloten en wat eigenlijk nog meer zegt dan het simpele feit van de ver overing der beide punten, is het goede spel dat de ploeg van Ajax aan den Markettenweg vertoonde. De verdediging was intact gelaten, doch nu bestond de rechtervleugel uit Drager rechtsbuiten en Korndorfer rechts binnen en het zou ons niet verbazen als men nu eindelijk de juiste op stelling van de voorhoede gevonden had. Aan een kampioenschap denken we natuurlijk niet, maar we zijn toch overtuigd dat Ajax in staat is de competitie goed te besluiten en een der bovenste plaatsen in den eindstand te veroveren. Behalve D.O.S. komt ook Xerxes neg in de Meer en voorts moet Ajax nog bezoeken afleggen aan Stormvogels, E.D.O. en V.U.C. Dat is een zwaar programma, doch nu de juiste combinatie gevonden is, zal Ajax toch wel voor een goede eindspurt zorgen. Men kan het tenslotte nooit weten! De thans leidende ploegen hebben ook nog lastige partijtjes voor de boeg, waarbij zij elkaar meppen uit- deelen moeten. E.D.O. kon vandaag A.D.O. wel eens een kooltje stoven en V.U.C. krijgt het in IJmuiden ook niet gemakkelijk. En dan volgen later o.a. nog A.D.O.Feyenoord, D.W.S.Feyenoord, D.F.C.A.D.O. en FeyenoordD.F.C. Men kan nooit weten hoe een stuivertje rollen kan! D.O.S. verkeert in ernstig gevaar tenslotte degradatie-wedstrijden te moeten spelen, wat gezien de kracht van de vermoedelijke tweede klasse kampioenen (R.C.H. en H.V.C.?) geen pretje zal zijn. Daarom zullen de Stichtenaren er in eiken wedstrijd nog alles opzetten om zich ten koste van E.D.O. in veiligheid te brengen. Dat zal nog vandaag reeds te merken zijn en 't doet ons een moeilijke partij voor Ajax verwachten, een wed strijd, die het uiterste van de spelers vergen zal. Moge het een goede inzet van het jaar 1942 worden! J. H.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1