i ROOKT U EEN PIJP? STOPT DEZE DAN MET VAN NELLE'S ROOKTABAK *oV" at8*, c»S Nl At* 7 Dat intusschen de eenheid in de ploeg en de systematische, ernstige training niet vreemd zijn aan dit succes, ligt voor de hand. Bijzondere uitblinkers heeft de Kooger ploeg niet zoo veel gehad. Alleen Jb. Mol speelde als international 5 wedstrijden, terwijl Kruiver en Bleij enkele malen voor de Zwaluwen of B-elftal speelden. Het spreekt vanzelf, dat KFC in het Kooger vereenigingsleven een eerste plaats inneemt, doch vergelijken we haar met andere le klassers, dan is zij betrekkelijk klein. KFC speelt met de le elftallen in competitieverband, waarvan het le en 2e in den K.N.V.B. Het 2e heeft de promotie van het le niet kunnen volgen en speelt nog in de reserve 2e klasse, waar het echter ieder jaar een pretendent voor de bovenste plaats is en ook momen teel een goede kans heeft. De andere elftallen, w.o. 2 junioren- en 5 ads- pirant-elftallen, spelen in den N.H.V.B., het 3e en 4e elftal beide in de le klasse. De adspiranten A behaalden dit jaar reeds het kampioenschap en de junioren A staan er zeer gunstig voor. Hieruit blijkt, dat ook in de toekomst wel goed materiaal naar voren zal komen. Het bestuur bestaat grootendeels uit oud-spelers, die in de magere jaren de KFC-kleuren, onder vrij wat minder gunstige omstandigheden, hebben verdedigd. Voorzitter S. Stadt hanteert al jaren (met een korte onderbreking), den voorzittershamer. Joh. Moerbeek, secretaris, maakte jaren lang deel uit van het le elftal. Verder is het bestuur als volgt samengesteld J. Moerbeek, OW,

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1934 | | pagina 9