K. F. C. KFC, de club van Koog aan de Zaan, werd opgericht in 1910, heette eerst EDO, doch veranderde haar naam in KFC bij de toetreding tot den bond. In 1911 werd in den Noord-Hollandschen bond begonnen, waarvan in 1918-1919 het kampioenschap behaald werd. In 1920 ging KFC over naar den K.N.V.B. en in '24-'25 werd het kampioenschap der 3e klasse behaald en promoveerde de club uit het kleine Koog aan de Zaan naar de 2e klasse. Het begin was niet best, doch na enkele jaren behoorde KFC tot de sterkste 2e klassers en in het seizoen 1929-1930 werd de pro motie naar de le klasse, ten koste van Haarlem, bewerkstelligd. In het vierde jaar reeds is ook in de eerste klasse het kampioenschap behaald en doet dus KFC reeds een ernstigen gooi naar het nationale kampioenschap. Bij het behalen van het kampioenschap schreef M. in de Sportkroniek onder meer: KFC speelt nu 4 seizoenen in de le klasse en de resultaten zijn feitelijk tegen de algemeene verwachtingen in, zeer bevredigend te noemen. Het eerste seizoen werd de zesde plaats ingenomen met 16 punten. Het tweede seizoen was beter en bereikte men de 4e plaats met 19 punten, terwijl het vorige seizoen 18 punten werden verzameld. Hiermede had men het beoogde doel, n.l. om zich de eerste seizoenen te handhaven en door systematische training het spelpeil op te voeren, bereikt. De training geschiedt nu 4 jaar achtereen onder leiding van J. H. Marshall, een Schot (een schoonzoon van Glendening) en aan hem hebben de Koogers in groote mate het succes van thans te danken. Het is voorts wel opvallend, dat KFC gedurende haar verblijf in de le klasse, geregeld met dezelfde voorhoede is blijven spelen. In de verdediging en halflinie zijn slechts enkele veranderingen gebracht. Timmer werd reeds het eerste seizoen vervangen door den jongen Bleij. Midden in het vorige seizoen had een vrij groote verandering plaats. J. Veen werd toen van de rechtshalfplaats in het doel gezet en moest K. v. 't Hof vervangen, terwijl P. Kaaijk (ook alweer een jonge speler) op de plaats van J. Veen kwam. Verder werd Jb. Veen op de backplaats vervangen door M. Hille, wat ook een versterking bleek. En hiermede bleek men de juiste opstelling te hebben gevonden. Met dit elftal werden het vorige seizoen al mooie resul taten geboekt, o m. een 4 0 zege op de kampioene Stormvogels. Zoo brak het huidige seizoen aan, waarmee vol goeden moed en hoop begonnen werd, doch de eerste wedstrijden brachten teleurstellende uit slagen, Toch was het spel lang niet slecht en het vertrouwen op betere resultaten ging dan ook na den 5en wedstrijd in vervulling. De Koogers werden onweerstaanbaar en van de laatste 12 wedstrijden werd slechts 1 gelijk gespeeld en werden 11 gewonnen, waarmede zij op schitterende wijze het kampioenschap van de le klasse behaalden. Deze prestatie moet nog meer gewaardeerd worden, wanneer men bedenkt, dat negen van de elf jongens hun voetballoopbaan als KFC-adspirant zijn begonnen. Het is dus „eigen kweek". Alleen Bouthoorn en Nieuwenhuizen zijn de uitzonderingen, doch zij spelen reeds 8 a 9 seizoenen in KFC.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1934 | | pagina 8