A. B. en SIMP KEI'M VOORJAAR 1934 SLAPPE HOEDEN L EEN GULDEN „DE REVUE DER SPORTEN" G A. F. DE BOER - Bloemg AJA3 K. F. dus ZONDER VOORU zonder prijsverhooging IN STETSON 14.50 B0RSALIN0 11.50 CERVO9.50 NI00RES7.50 REPKO SPECIAL 5.50 Ten Have, v. Diepenbeek, Van Deyck, Volkers, Keizei Anderie; v. Reen Kruyver, Visscher, Bleij, Hille, j. m Nieuwenliui Veen. VRAAGT EEN GRATIS PROEFNUMMER A. i. G. Strengholt's Uitgevers Mij., N.V. t REGULIERSBREESTRAAT 24 en 47 ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN i f Mijnheer a zegt: „wat is die speler goed" Mijnheer b zegt: „wat is die speler slecht" Mijnheer c.... LACHTHij schort zijn oordeel op tot hij deskundige argumenten heeft, dus... tot hij gelezen heeft. Holland's beste sportweekblad helpt U, door deskundige, frissche voorlichting, een eigen, objectieve meening vormen! Het is rijk geillustreerd, aantrekkelijk all round... en is voor slechts f 2.50 per kwartaal uw betrouwbare sportvriend Voor den aanbrenger van twee nieuwe jaarabonnementen is beschikbaar het bekende sportgedenkboek, ter waarde van f 10 HEERENGRACHT 390 - AMSTERDAM (CENTRUM)

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1934 | | pagina 6