AJAX K.F.C. HOCKEYWEDSTRIJD NEDERLAND-BELGIË No. 18 Zondag 22 April -1934 10 Cent OPSTELLING DER ELFTALLEN S PO R T B ESC H O U WI N G EN De eerste kampioens-wedstrijd tusschen de beide Westelijke kampioenen belooft een bijzonder evenement te worden. Ajax zette op het terrein in de Meer de kampioens-competitie op ferme wijze in door met 91 Heracles uit Almelo te verslaan en Zondag werd de heusch niet gemakkelijke uitwedstrijd tegen Velocitas in Groningen eveneens ge wonnen, zij het dan slechts met 1 0. We zijn er van overtuigd, dat in de volgende wedstrijden van Velocitas blijken zal, hoe moeilijk het is de Groningers op eigen veld te slaan en hoe kostbaar dus dit eene puntje is dat Piet v. Reenen weer van zijn productieven voet in de de touwen liet springen. Het is natuurlijk wel zeker, dat het heden weer een spannende kamp wordt tusschen de Westelijke kampioenen want uit de 4—1 overwinning op Heracles in Almelo blijkt ook afdoende de groote kracht der Koogers. Moge het een mooie en faire strijd worden STADION - AMSTERDAM - ZONDAG 29 APRIL, 2.30 UUR Stood-*WU VERSCHIJNT UITSLUITEND OP DE TERREINEN VAN AJAX ONDER REDACTIE VAN J. HOVEN UITGAVE N.V. DRUKKERIJ DE GLOBE Nw. LOOIERSSTRAAT 29 TELEFOON 32610 Het bestuur der A.F.C. AJAX is voor den inhoud van deze uitgave niet aansprakelijk.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1934 | | pagina 3