Een eerste vergelijking met vorig seizoen ZIYECH 8' PROMES VAN DE BEEK 67 CORNERS Ajaxclubnieuws nr 6_Ajax 30-10-19 10:16 Pagina 3 Na de vliegende start in de UEFA Champions League tegen Lille Olympique (3-0 winst) volgde een even prachtig resultaat in Valencia. Helaas ging het derde duel in de groepsfase verloren. In Amsterdam won Chelsea met 1-0. Henk en ik rapporteren aan Marc. Ik geef leiding aan tien mensen. Eén doet de administra tie en de anderen zijn gebieds- verantwoordelijk. Eén medewer ker is verantwoordelijk voor de keepers en één medewerker is verantwoordelijk voor het bui tenland. Die gaat het meest op reis: oud-Ajacied Erik Tammer, die dit jaar bij Ajax binnengeko men is. Verder organiseren wij de talentendagen, de stages die variëren van één dag tot een week en de voetbalschool. Het is de kunst om een talent te herkennen, te beoordelen en aan te trekken. Het is de bedoeling talenten in kaart te brengen. Na de "herken ning" maken we rapporten op. Blijken die positief te zijn, dan bekijken wij die speler nogmaals, specifieker nu.Komen er dan nog twee of drie positieve rapporten, dan belanden we in de fase aan trekken. Is het een speler uit de onderbouw, dan laten we hem meetrainen in de Ajax-voetbal- school. Dat doen we vijf zon dagen, onderling. Op de vierde zondag komen er Ajax-spelers bij, ter vergelijking. De vijfde zondag spelen we een wedstrijd tegen een partnerclub. De scouting bepaalt of een speler aangenomen wordt. Ik ben eindverantwoordelijk voor het aannemen van een spe ler, dus zorg ik ervoor de speler minimaal een keer gezien te heb ben. Ik doe het interview met de speler en zijn ouders. Ik moet mijn handtekening onder elke aanname kunnen zetten en moet kunnen vertrouwen op mijn mensen dat we de juiste spelers binnenhalen zodat, mocht Marc Overmars mij er naar vragen, ik met een gerust hart kan zeggen dat mijn mensen het goed gedaan hebben.' Hoeveel investeert Ajax in de jeugd opleiding? 'Ajax geeft spelers niet alleen binnen het veld een stukje ont wikkeling mee, maar ook buiten het veld. Denk aan onze studiebe geleiding, buitenlandse toernooien waar het bijvoorbeeld niet alleen om voetbal gaat, maar ook over houding en gedrag. Allemaal zaken waar Ajax in faciliteert. Ajax geeft ongeveer 11 miljoen uit aan de jeugdopleiding. Ik kom nog spelers tegen die de top niet gehaald hebben, maar die zeggen "hé trai- ner",ik heb een fijne tijd gehad bij Ajax, heb hier dingen geleerd die mij als mens gevormd hebben.' Plannen voor de Toekomst? 'Er zijn binnen onze organisatie genoeg zaken die nog beter kun nen, zoals de professionaliteit van de afdeling, hoewel we daar echt wel stappen in hebben gemaakt. Wij blijven ons focussen op de Nederlandse markt, want daar loopt genoeg talent rond. We moeten kinderen ook de ruimte te geven om buiten te spelen, te gymen, plezier te hebben, op ver schillende ondergronden voetbal len. Ajax stimuleert dit en we kun nen dat faciliteren.' 'Teams zijn tegenwoordig veel groter dan voorheen. Dat heeft te maken met meer talenten kansen bieden.Van de jeugd naar het eerste is een lang traject. Jongens krijgen met allerlei invloeden te maken: groei, puber teit, gescheiden ouders, school. Ze leren omgaan met teleurstel lingen. Er zijn veel prikkels voor die kinderen, maar ons beleid is ze maatwerk aan te bieden. We hebben genoeg groeibriljanten. Als we die wat langer aan boord hou den, plukken we daar uiteindelijk de vruchten van.' Rob Stol Na de voorrondes in de Champions League, die succesvol werden afgesloten, zijn we volop bezig aan de nationale competitie en de groepsfase in de Champions League. Het past om de vergelijking te maken met het vorige seizoen, waarin onze prestaties nationaal en internationaal tot de verbeelding spraken. Als ik nu, midden oktober, de eerste balans opmaak en een jaar terugkijk, dan zijn er belangrijke stappen gemaakt. Waar wij vorig jaar na de kwalificatie in Europa wankel in de competitie begonnen, staan wij nu aan kop in de Eredivisie. Vooral de wedstrijd uit tegen PSV was opmerkelijk beter dan vorig jaar toen wij in Eindhoven kansloos verloren. Daarnaast staan wij aan kop in de Champions League poule, na winst in de eerste wedstrijden tegen Lille en Valencia en (op moment van schrijven) de wedstrijd tegen Chelsea in het verschiet. Het is duidelijk dat Erik ten Hag met zijn staf zich volledig bewust is van de potentie van het elftal, zelfs na het verlies van sterkhouders als Matthijs, Frenkie en Lasse, en de noodzake lijke inpassing van nieuwe spelers. Al met al kun je spreken van een betere beginreeks dan vorig jaar. In mijn vorig schrijven zei ik reeds dat wij niet de fout mogen maken om het nieuwe elftal van dit seizoen te vergelijken met het elftal dat aan het einde van het vorig seizoen Europa verbaasde, maar ik ben blij met de gemaakte stappen in deze eerste fase in het huidige seizoen. Stappen die voor de toekomst belangrijk zijn om in de komende jaren structureel mee te doen in de Champions League, kortom: om op het hoogste niveau te kunnen acteren. Naast de verrichtingen van ons eerste elftal, zijn ook Jong Ajax, onze jeugd-, amateur- en vrouwenelftallen het voetbaljaar vol ambi tie gestart. Ook in Verenigingsverband hebben wij onze eerste 'klassiekers', zoals de ontvangst van nieuwe leden en de huldiging van onze jubilarissen, in het Ajax-museum gevierd. Het zijn prachtige bijeen komsten, voor nieuwe leden en leden die 25, 40, 50, 60, 70 en zelfs 75 jaar lid zijn. Zonder uitzondering zijn zij er trots op deel uit te maken van de Ajax-familie. En om hen bij die gelegenheden toe te mogen spreken, maakt mij gelukkig. Hennie Henrichs, voorzitter

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2019 | | pagina 3