'Maatwerk aanbieden' Hoofd Jeugdscouting Casimir Westerveld -é-- Ajaxclubnieuws nr 6_Ajax 30-10-19 10:16 Pagina 2 Hoofd Jeugdscouting Casimir Westerveld geeft leiding aan de afdeling die zorg draagt voor de aanwas van jong talent, het 'goud' van Ajax dat op termijn het eerste elftal moet voeden. AJAX CLUBNIEUWS 16e Jaargang nummer 6, november 2019 Vorm en inhoud De vaart zit er goed in! Bevon den we ons bij de uitgave van het vorige Ajax Clubnieuws nog een beetje in de aanvangs fase van het seizoen, vol zoe ken en aftasten naar bijvoor beeld de vorm van het eerste elftal, maar ook de status van de ververste jeugdelftallen, nu zit zowel de betaald voetbaltak als de vereniging goed op de brommer. De grote blikvanger, Ajax 1, doet het nationaal en internationaal naar tevreden heid en in de opleiding is het beeld als vanouds: sommige teams doen het goed of zelfs uitstekend, andere elftallen zijn nog zoekende naar vorm en inhoud. Ons Ajax is op meerdere fronten actief, de vereniging bestaat uit vele componenten die zich, meer of minder op de voorgrond, met overgave inzetten om vorm en inhoud stabiel en op Ajax-waardige wijze gestalte te geven. David Endt COLOFON Eindredactie: David Endt E-mail: david@endt.nl Redactie: Jan Buskermolen,Yuri van Eijden, Jan-Matthijs Harderwijk, Ronald Jonges, Ed Lefeber, Tamara Schellekens, Evert Vermeer Medewerkers: Dick Goossens, Hennie Henrichs, Monique Janse, Jacques Kattenburg, Menno Pot, Rob Stol, André Stuijf, Rob van Vliet, Rianne van de Wetering, Cees van Zuilen, Dolf van Zoest Foto's: Louis van de Vuurst tenzij anders vermeld Vormgeving: Vriedesign, John de Vries Correctie: Jan-Matthijs Harderwijk Druk: Muller Visual Amsterdam Op zijn kantoor op de Toe komst spreek ik met Casimir Westerveld. Hij is momen teel Hoofd Jeugdscouting en legt uit hoe de jeugdscouting in elkaar zit en functioneert. Vertel eens in vogelvlucht over je carrière bij Ajax? 'In 1989 maakte ik als D-pupil mijn debuut in de Ajax-opleiding. In de C1 brak ik mijn enkel en kuitbeen en die enkel bleef mij parten spelen totdat ik op mijn achttiende werd afgekeurd. Al met al heb ik vijf jaar in de Ajax- opleiding gezeten. Daarna volgde ik een studie psychologie en werd jeugdtrainer bij AFC. Daar vond ik mijn tweede leven in het voetbal en dat beviel mij heel goed. Op een bepaald moment werd ik weer gescout, haha, nu niet als speler, maar als trainer. Ik vond het een eer én interes sant om de organisatie van een heel andere kant te mogen mee maken. Grappig was dat ik ging samenwerken met Henk van Teunenbroek die mijn leider was toen ik als speler bij Ajax zat. Als eerste kreeg ik de E2 onder mijn hoede waarna verschillende teams volgden. Ik vervulde ook een coördinerende rol, onder andere bij de scouting. Eigenlijk was dat mijn voorland voor de positie die ik nu heb.' Wat houdt je functie in? 'Sinds twee jaar ben ik Hoofd Jeugdscouting. Ik heb altijd aan de ontwikkelingskant gezeten en niet in de herkenningskant. Ik houd van de dynamiek, ik werk hier op kantoor met een groep van tien mensen en daarbij heb ben we ook nog eens honderd vrijwillige scouts die voor dag en dauw voor ons op pad gaan. Iedereen binnen de scouting moet zich blijven ontwikkelen. Het gaat allemaal sneller, je hebt te maken met concurrentie, media en de snel ontwikkelende data-wereld. Er zijn veel uitdagin gen waar we tegenaan lopen en waarop we moeten anticiperen. We zijn per slot nummer één en dat willen we blijven. Intern ont wikkelen we bepaalde procedu res en kijken we waar verbeter- punten zijn. Uiteindelijk komt het toch allemaal op één ding neer: op het veld staan en de beste spelers voor Ajax in kaart bren gen. We scouten van zeven tot zeventien in Nederland, maar ook in Europa. Als wij op zestien jarige leeftijd de nieuwe Christian Eriksen hebben gezien, dan kent de hele wereld zo'n speler al. Wij moeten dat talent vóór die tijd al hebben herkend. Dat vraagt veel van onze mensen. Hoe is de huidige structuur bij de scouting? 'Het begint bij Marc Overmars, directeur voetbalzaken. Hij is ver antwoordelijk voor al het voetbal binnen Ajax, van het eerste tot en met de jeugd. Henk Veldmate en ik vallen onder Marc Overmars. Veldmate is verantwoordelijk voor O18 tot en met het eerste en ik OI7 tot en met OI8. Dan vervult Michel Doesburg een soort brugfunctie. Hij bekijkt en volgt de oudste jeugdspelers waarvan we verwachten dat die de potentie hebben om uiteinde lijk Ajax één te halen. Henk, Michel en ik vergaderen wekelijks.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2019 | | pagina 2