Betrokkenheid Verenigingsleven -é-- Jubilarissendag op 23 september! Van links naar rechts Herman Pasteuning (75 jaar lid!), Frits van der Valk (70), Tijn Middendorp (50), Pim van Dord (50), Ikey Waas (40) en Leo van Veen (25). Ajaxclubnieuws nr 6_Ajax 30-10-19 10:17 Pagina 15 ALV, jaarvergadering woensdag 4 december 2019 Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 2020 (Herman Pasteuning!) van onze club. Iedere jubilaris wordt door de voorzitter naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. Daarbij maakt de voorzitter gebruikt van alle beschikbare data, foto materiaal en bewegende beelden, samengesteld door Rianne van de Wetering en Max Flam. Boei end waren met name de foto's van leden die ooit nog voor onze club hebben gecricket en gehonkbald. De maand september is een drukke maand. Want ook een Algemene Leden Vergadering stond op de rol. 'Maar liefst' circa honderd leden en buitengewone leden woonden de vergadering bij waarin we een uitstekende presentatie kregen voorgescho teld van Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen. Haar visie maakt duidelijk waar we naar toe willen met de Ajax Vrouwen en het Ajax Talententeam. Het is jammer dat slechts hon derd van de ruim 700 leden de moeite nemen om bij de vergade ring aanwezig te zijn. Sterker, het zijn nagenoeg altijd dezelfde leden die acte de presence geven. Waar is de rest van de leden? Ik kan me niet voorstellen dat je, als betrokken lid, niet wilt weten hoe het ervoor staat en wat er speelt bij de club. Dan kom je toch met enige regelmaat naar de vergadering. Daar waar je ook direct vragen kunt stellen aan directieleden als je prangende vragen hebt. Geen onderwerp blijft onbesproken. Bij dezen dan ook een oproep om naar de volgende ledenverga dering te komen. Die vindt plaats op woensdag 4 december. Dat is, niet geheel toevallig, de jaar vergadering van de vereniging. Een belangrijke vergadering waar wordt gestemd. En ook jouw stem telt. Jan Buskermolen In de maand september staan jaarlijks buiten het voetbal om twee evenementen centraal. Aan het begin van de maand vindt de inauguratie plaats van nieuwe leden. En tegen het einde van de maand staat de bijeenkomst van de jubilarissen op het pro gramma. Beide evenementen worden traditioneel in onze Ajax Gallery of Fame gehouden voorafgaand aan competitiewed strijden. Dat waren dit keer de thuiswedstrijden tegen SC Hee renveen en FC Groningen. Dit jaar betrof het de inauguratie van vijftien leden, onder te verdelen in leden en buitengewone leden. Tevens werden vier nieuwe Lucky Ajax-leden benoemd. Lid zijn van Lucky Ajax houdt automa tisch ook het lidmaatschap van Ajax in. Het kwartet bestond uit Ronald Koe man, Rafael van der Vaart, Jan Wouters en Gerald Vanen burg. De nieuwe leden ontvingen uit handen van voorzitter Hennie Henrichs hun certificaat van lid maatschap. Daarnaast kreeg men o.a. de statuten van de vereniging mee. Verder werden zij geïnfor meerd over data die van belang zijn, zoals de data waarop Alge mene Leden Vergaderingen wor den gehouden. De bijeenkomst van de jubilaris sen is altijd één van de hoogte punten in het jaar. Het is prachtig om te zien hoe jubilarissen trots zijn op hun 25-, 40-, 50-, 60-, 70- en zelfs 75-jarig lidmaatschap 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2019 | | pagina 15