Ajax Talentendag goed voor ontwikkeling vrouwenvoetbal Valencia Valencia 2 De kwalificatie 'zeer geslaagd' was van toepassing op de organisatie en uitvoering van de Ajax Talentendag voor Meisjes. Loïs Schenkel, Chantal de Ridder en Manager Vrouwenvoetbal Daphne Koster hadden de leiding over de dag die bijna vierhonderd meisjes trok. Ajaxclubnieuws nr 6_Ajax 30-10-19 10:17 Pagina 12 Ik lees een krant op het terras Un equipo tan joven - Het staat in las Provincias - Tan vulgar como Ajax Vulgar betekent armzalig En dat was een beetje zo Dus vooruit dan niet inhalig 1-1 is een pracht cadeau Huisdichter Cornelis November 2002 Spelplezier supergoals Mazzel bewondering Hand van Onana Die Ajax behoedt Ingrediënten voor Voetbaloogstrelende Smulpartij donders Wat smaakte het goed Huisdichter Cornelis 3 oktober 2019 Daphne Koster: 'Doelstelling van de talentendagen is om talent volle meisjes in beeld te krijgen. De belangstelling was enorm, we hebben 600 aanmeldingen gekre gen, terwijl er 400 plaatsen beschikbaar waren. We keken naar talent van binnen een straal van 50 kilometer rond Amster dam. Na de schifting worden gekozen meisjes uitgenodigd voor een drietal trainingen. Uit eindelijk ontstaat een groepje meiden in de leeftijdsgroepen O9, Oil en OI3, dat wekelijks gaat trainen. In april en mei 2020 willen we starten met een team OI5. Meisjes kunnen dromen om bij Ajax Vrouwen te gaan voetbal len, maar ze blijven voor hun eigen club uitkomen. Daar kun nen ze gemengd spelen, nog steeds de ideale situatie om zich te blijven ontwikkelen'. De op 9 oktober georgani seerde Talentendag voor Meisjes was een groot succes. Bijna vierhonderd meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar deden hun uiterste best om als een van de besten door te mogen stromen naar de talententrainin gen. De gelukkigen krijgen spoe dig bericht of ze worden uitgeno digd voor drie trainingen op de Toekomst. Chantal de Ridder en Loïs Schen kel, beiden voormalig speelster van Ajax Vrouwen, organiseren de evenementen en zijn als talenten trainer verbonden aan de club. Chantal en Loïs kijken tevreden terug: 'Er kwamen veel inschrijvin gen binnen. Bijna iedereen was aanwezig. Daardoor hadden we het maximum aantal van 4 x 96 meisjes op onze velden. Het was superleuk en er werd goed gevoetbald. Dit is een mooie aftrap van dit nieuwe initiatief.' De Talentendag werd door Ajax samen met partner van de Toe komst, ABN AMRO, georgani seerd. ABN AMRO is naast spon sor van de jeugdopleiding van Ajax ook sponsor van Ajax Vrou wen. Dat is het mede omdat ABN AMRO talent en talentont wikkeling in Nederland wil stimu leren. Het is duidelijk dat dat streven uitstekend bij Ajax past omdat de club de ambitie koestert te komen tot de beste jeugdopleiding van de wereld. Het optimaal ontwikkelen van talenten tot profvoetballer is het streven, ook bij de vrouwen. Bovendien is dat de droom van veel ambitieuze en talentvolle jonge meisjes. Tamara Schellekens

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2019 | | pagina 12