In memoriam IN MEMORIAM GERARD HOLSHEIMER IN MEMORIAM URIËL 'URI' CORONEL IN MEMORIAM TON PRONK Partner van de Toekomst ABN AMRO organiseerde begin september in samenwerking met Ajax een speciale selectiedag om nieuwe ballenjongens en -meisjes te ontdekken. Tijdens een intensieve middag vol uitdagende oefeningen lieten de ballenjongens en -meisjes in spé zien wat ze in huis hebben. Het wel en wee van het op het veld gespeelde voetbal dat drijft op de waan van de dag en dat vele miljoenen dagelijks bezig houdt, valt in het niet wan neer ons dierbaren ontvallen. Helaas is in de voorbije maanden onze Ajax- familie het leed van overleden dierbaren niet bespaard gebleven. Maar liefst drie erkende, langdurig aan de club verbonden steunpilaren ontvielen ons en dompelden Ajax in oprechte rouw. Het overlijden van Gerard Holshei- mer, Uri Coronel en Ton Pronk zorgt voor een zwart-omlijst Ajax Club nieuws. Elk van de drie genoemden maakte zich op basis van kunde, trouw en loyaliteit uitermate verdienstelijk voor Ajax. Hun enorme inzet en daar aan gekoppelde persoonlijkheid, steeds onvoorwaardelijk in dienst van de club, maakt ze tot grote Ajacieden die zeer gemist zullen worden maar tevens niet vergeten zullen worden. Op vrijdag 3 juni 2016 werd het nieuws dat Gerard Holsheimer was overleden wereldkundig. Holshei- mer, geboren op 29 september 1942, hoorde tot de vaste waarden van Ajax en was bij iedereen binnen de club bijzonder geliefd. Zijn aimabele, kalme aard verbond hij aan zijn werkzaamheid bij de club. Bij Ajax bekleedde Gerard vele functies waarbij de rol op de achtergrond hem uitstekend beviel. Het maakte zijn inbreng en arbeid voor de club er niet minder om. In 1968 maakte Holsheimer zijn entree bij Ajax in de rol van vrijwilliger. Tot aan 1977 was hij zowel lid van de Jeugdcommissie als leider van de C-junioren elftallen. Onnodig te vermelden dat hij in die periode vele voetballers onder zijn vleugels had die het later tot professional schopten. In 1977 werd Gerard werknemer van de club in de positie van administrateur, een zeer veelomvattende baan. In die hoedanigheid werd hij mede het gezicht van Ajax en aanspreekpunt voor velen. Daarna vervulde hij de rol van Manager Algemene Zaken met in zijn takenpakket onder meer de wedstrijdorganisatie van het eerste elftal en het vertegenwoordigen van de club bij de lotingen voor Europese voetbaltoernooien. In later jaren werd Holsheimer aangesteld als Directeur van De Toekomst. Na zijn pensionering bleef de band met Ajax hecht. Opnieuw als vrijwilliger was Gerard actief als begeleider van de UEFA delegaties bij de Europese thuiswedstrijden en zette hij zich bij de Ajax Future Cup in als begeleider van buitenlandse deelnemers. Ondanks een voortschrij dend ziektebeeld bleef Gerard Holsheimer zo vaak het kon zoveel mogelijk wedstrijden van diverse teams van Ajax volgen. De herinnering aan Gerard Holsheimer zal altijd met de hartelijkheid die hem kenmerkte geladen zijn. Ontsteld nam alles wat Ajax is in de loop van maan dag 18 juli 2016 kennis van het volledig onverwachte overlijden van Uri Coronel. De op 24 december 1946 in Amsterdam geboren Uriël Coronel groeide op in een Joods gezin waarin de littekens van de Tweede Wereldoorlog voelbaar aanwezig waren. Dat weer hield hem er geenszins van om een levendig en zeer intensief werkzaam leven te leiden waarin naast zijn drukke bezigheden op divers (top)niveau, ook een ruime plek werd ingeruimd voor zijn voetballiefde Ajax. Na de club als trouwe supporter op afstand maar hartstochtelijk te hebben gevolgd, trad hij in 1989 aan als bestuurslid van de club. Dat gebeurde in een roerige tijd waarin Ajax het hoofd boven water moest houden. Mede door Coronels inspanningen her vond Ajax zijn oude elan met als hoogtepunt het winnen van de UEFA Cup in 1992 en de verovering van de Champions League in 1995. Tevens was Coronel een inspirerende en drijvende kracht achter de realisatie van de bouw van het stadion Amsterdam ArenA. In 1997 legde Uri, inmiddels benoemd tot Erelid van Ajax, de bestuursfunctie neer maar naar zijn aard bleef hij niet alleen emotioneel nauw verbonden aan zijn club maar ook als lid van de Ledenraad. In 2007 was hij hoofd van de commissie die het toenmalig functioneren van de club doorlichtte. Dat leidde tot bestuurlijke veranderingen binnen Ajax. Gehoor gevend aan de wens van de leden nam hij in 2008 de voorzitterstaak op zich. Verschil van inzicht met Johan Cruijff over de wijze van het doorvoe ren van veranderingen binnen de club, zorgde voor druk op zijn positie. Die leidde tenslotte tot zijn aftreden op 31 maart 2011. De wijze waarop hij onder druk werd gezet, werd bejegend en werd geschonden, greep hem aan. Zonder hoorbare verbittering volgde hij de club, waaraan hij vanaf zijn jongensjaren zijn hart had verpand, op relatieve afstand. Het overlijden van Uri Coronel berooft Ajax van een zeer markante en daad krachtige persoonlijkheid. De club blijft schatplichtig aan de man die een groot deel van zijn leven onbaatzuchtig gaf aan de club die hij zag als een ver lengstuk van zijn familie. Het overlijdensbericht van Ton Pronk (geboren op 21 mei 1941) kwam vanwege het feit dat hij al lange tijd leed aan de ziekte ALS niet als een verrassing maar wel als een schok. De wetenschap dat deze Ajacied was heengegaan, voedde het besef van de in diver siteit diep gelaagde waarde van Pronk voor de club. Als tienjarig jongetje kwam Ton bij Ajax binnen en legde als jeugdspeler de basis voor zijn professionele loopbaan die op 4 september I960 begon met zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax, tegen PSV. Met Ajax' hoofdmacht vierde de sterke verdediger vier landstitels, won drie keer de KNVB Beker en was van de partij in de historische eerste Europa Cupfinale die Ajax in I969 in Madrid speelde tegen Milan. Naast I9 verkiezingen in het Nederlands Elftal was de legendarische beslissingswedstrijd Ajax - Benfica in Parijs, waarin hij als middenvelder de beroemde sterspeler Eusebio aan banden legde, een per soonlijk hoogtepunt in de loopbaan van Ton Pronk. Na een slotakkoord van zijn carrière bij FC Utrecht keerde Ton als scout terug bij zijn club Ajax, was enige tijd trainer van IJsselmeervogels en Ajax 2 en werd in 1991 door Louis van Gaal voorgedragen en daarna benoemd als hoofdscout. Die rol bekleedde Pronk tot aan zijn pensionering in 2007. Met het kennersoog dat zag welke speler voldeed aan de hoge Ajax-eisen, reisde hij de wereld rond en presen teerde menige topspeler. De omwenteling binnen de club in 2011 liet hem niet onberoerd maar harder was de diagnose ALS die hem, stoere verdediger van weleer, steeds onmachtiger maakte. In het voorbije seizoen was Ton, onder begeleiding van zijn zoon Robin, echter weer met enige regelmaat aan wezig bij de thuiswedstrijden van wat altijd zijn club bleef: Ajax. Ton Pronk overleed op 26 augustus 2016 en werd in aanwezigheid van familie en zeer vele Ajacieden de laatste eer bewezen. 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2016 | | pagina 9