vereniging VAN DE VOORZITTER Een nieuw seizoen: 2016-2017 Van 4 tot en met 10 juli belegde Ajax een trainingskamp in het Oostenrijkse Zillertal. Een week lang verbleef de selectie van Peter Bosz in hotel Elisabeth in Mayrhofen en trainde in de Zillertal-vallei. Naast de trainingen op het veld was er ook ruimte voor andere activiteiten. 'Dat zal nooit veranderen. Ik kan me er niet meer over opwinden. Ik ben een clubman: ik hou van de club. Daarmee bedoel ik de mensen die daarin functioneren, de vrijwilligers. Niet de schreeuwlelijkerds. Ik heb me zo enorm opgewonden over die hele toestand rondom de bestuursraad. Onwaarschijnlijk. Met geen woorden te beschrij ven. Dat was een puinhoop. Een ontzettend vervelende periode. We hebben het in tijden niet zo beroerd gehad.' Je hebt in de loop der jaren enorm veel interviews voor het Clubnieuws gemaakt. Wanneer ontdekte je jouw talent voor schrijven? 'Op de middelbare school. Wij moesten op de handelsdagschool leren schrijven. Handelscorrec ties in zowel Frans, Duits als Engels. Dat ging me allemaal mak kelijk af. Ik begreep er eigenlijk niets van dat anderen dat niet konden. En ook in het Neder lands schreef ik het zo allemaal op. In mijn militaire diensttijd heb ik toen een schrijfcursus gevolgd bij de LOI. Daar haalde ik alle maal hoge cijfers. Achten, negens, noem maar op. Dus daarna zei ik tegen m'n vader: ik wil je, als je dat goed vindt, helpen met het Clubnieuws. Hij was met een paar man de enige die dat deed toen. Zodoende is die lijn gaan lopen met het Clubnieuws. Mijn vader vond het geweldig.' Mis je het werken aan het Club nieuws? 'Ik vind het verschrikkelijk. Al zou ik het willen, ik kan het gewoon niet meer. Dat is mijn frustratie. Ik kan er niet aan meewerken zoals ik dat zou willen.' Heb je dat inmiddels geaccepteerd? 'Ik zal wel moeten. Heb geen keus, haha. Onderliggend accep teer je het nooit, maar dat is niet verstandig. Natuurlijk hoop je, tegen beter weten in, dat het beter wordt. De deskundigen zeggen van niet.' Word je daar somber van? 'Nee, ik probeer er het beste van te maken. Ik hoop dat ik nog een gezellig afscheid krijg. Met alle jongens die in de loop der jaren hebben meegewerkt aan het Clubnieuws.' Denk je dat je achteraf gezien mis schien eerder had moeten stoppen? 'Dat zei John de Vries (vormge ver, red.) ook al tegen mij. Toen het nog kon, heb ik geprobeerd ermee door te gaan. Maar op een gegeven moment hield dat gewoon echt op. Maar aan wie geef je het dan over?' Het was inderdaad lastig om een nieuwe eindredacteur te vinden. Vooral ook omdat het een vrijwillige functie is. Stel dat er op een gege ven moment niemand meer te vin den is en dat dat het einde van het Clubnieuws zou betekenen. 'Dat zou een ramp zijn. Een club als Ajax behoort een Clubnieuws te hebben. Als dat niet meer kan verschijnen, dan verdwijnt de ziel uit de vereniging.' Jan-Matthijs Harderwijk Geen Ajacied wordt graag herinnerd aan de laatste wedstrijd van ons eerste elftal in het afgelopen seizoen tegen De Graafschap. Het was de ultieme climax in een roerig seizoen van onze club. Het verlies van het kampioenschap in de allerlaatste ronde van de competitie, dreunde in Ajax-kringen nog lang na. Met het vertrek van Frank de Boer en de komst van Peter Bosz als coach was er een nieuwe start: het seizoen 2016-2017. Een nieuwe start waar de herkenbaarheid van Ajax, gebaseerd op creativiteit, technisch hoogstaand, gedurfd en aanvallend voetbal, centraal stond. Met dit uitgangspunt was het dan ook niet vreemd dat alle ogen gericht waren op de verrichtingen van het team, zowel in de voor bereidingsfase, de start van de competitie als de kwalificatierondes voor Champions- en Europa League. Nou, die start was teleurstellend, want wij wisten ons opnieuw niet te plaatsen voor de Champions League. Ook liepen wij in de eerste competitiewedstrijden averij op. De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat het uiterst lastig is om met een nieuwe coach, én nieuwe spelers in te passen, én in vergelij king met de afgelopen jaren een aantal veranderingen in de speelstijl door te voeren, én daar van meet af aan succesvol mee te zijn. Kijken wij met een reële blik naar deze uitdagingen, dan wisten wij dat dit kon gebeuren. Echter, in de wereld buiten Ajax betekent dit altijd (zelfs in augustus) dat de positie van de coach ter discussie wordt gesteld. Daarover heb ik vele onzinnige berichten in de media kunnen lezen. Dan vraag ik mij af: welk belang zit hierachter? Laat mij één ding helder stellen: Ajax heeft een coach aangesteld, waarvan wij de overtuiging hebben dat hij perfect past bij de voet balvisie van de club, en waarin wij het vertrouwen hebben dat hij de gevraagde veranderingen kan realiseren. Daarom kijk ik met vertrouwen uit naar de ontwikkelingen van het spel en de resultaten van ons eerste elftal en verdient Peter Bosz en zijn team, onze volledige steun. Daarnaast wens ik al onze elftallen bij de jeugd, senioren en het vrouwenvoetbal heel veel succes in dit nieuwe seizoen, en u veel kijkplezier bij onze mooie club. Hennie Henrichs, voorzitter

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2016 | | pagina 3