Ajax Gallery of Fame DAVID Gedeeld leed 12 Dit jaar bestaat de Amsterdam ArenA twintig jaar. In het weekend van 14 augustus 2016, exact 20 jaar na de officiële opening van de thuishaven van Ajax, ontvingen Edwin van der Sar, Henk Markerink en Arie van Os de eerste exemplaren van Ajax en de Amsterdam ArenA 20 jaar. Eindelijk, eindelijk heeft Ajax haar 'museum' terug. In 2010 werd het plotseling gesloten, daarna volgde het onfortuinlijke avontuur met de Ajax Experience en tot slot stonden de belangrijkste bekers en andere trofeeën jarenlang te verstoffen in de kluizen van het Ajax Erfgoed. Natuurlijk is dat beslist niet de beste plaats waarin je 'de trots van de club' bewaart én het was ook voor de rondlei ders van de Arenatours bijzonder irritant om voortdurend de vraag te krijgen 'waar toch die bekers te zien waren'. Schatkamer van Ajax Onder aanvoering van Jan Bus- kermolen is er daarom de afge lopen anderhalf jaar intensief gewerkt aan een nieuwe presen tatie van de schatkamer van Ajax. Er werd eigen onderzoek gedaan en daaruit bleek al snel dat het publiek vooral de internationale bekers wilde zien, daarnaast films en objecten uit de succesvolle jaren zeventig en negentig, maar ook shirts, trofeeën, de kampi- oenschapsprijzen en foto's en bewegende beelden van hun favoriete spelers. Met deze gegevens in de hand is de erfgoedafdeling uit de eigen collectie zo'n tweehonderd top- objecten gaan verzamelen. Tegelij kertijd heeft Hennie Schuurman honderden foto's geselecteerd, die op enigerlei wijze een relatie hadden met die objecten. De foto's werden vervolgens door Ajax TV met bewegende beelden uit het eigen archief tot indruk wekkende films gemonteerd. Het geheel is een kleurrijke manife statie van objecten, beelden en geluid geworden voor de liefheb bers die een rondleiding door de Arena hebben geboekt. Na alle voorbereidingen is het museum in juli en augustus op professionele wijze gebouwd en ingericht. Daarvoor zijn specia listen van buiten aangetrokken en uit eigen kring heeft good old Jack Spijkerman zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. De gehele operatie werd vanaf het begin tot het eind geleid door Sascha Smul ders, met assistentie van Amanda Vollenweider. Meer dan een museum De presentatie is meer geworden dan alleen een museum. Zij vormt het verlengstuk op de al bestaande rondleiding. Een los bezoek, apart van de rondleiding, behoort daarom niet meer tot de mogelijkheden. Daarnaast moet er nu eenmaal geld verdiend wor den en dat kan alleen door ont vangsten, presentaties, congres sen, vergaderingen en verhuur aan derden aan te bieden. Zie hier de redenen om de naam 'museum' naar de prullenmand te verwijzen en te kiezen voor the Ajax Gallery of Fame. Carel Berenschot Florissante tijden zijn het niet, voetbal-gewijs zult u misschien den ken - maar daar doel ik niet op. Het is een gedachte die opkomt wanneer ik kijk naar de recente zaken die impact hebben op het clubleven dat meer bestaat uit mensen, dan uit resultaat. We mogen de afgelopen periode gerust bestempelen als gitzwart. In de voorbije maanden ontvielen ons drie meester-Ajacieden. Het club- hart bloedde hevig en het stelpen is nog niet gestopt. De drie zijn zeer verschillend van achtergrond en karakter. Waarmee zij het bewijs leveren dat de Ajax-geest een bundeling is van persoonlijk heden. Ieder had zijn eigen gave als inbreng maar de liefde voor de club als overeenkomst. Gerard Holsheimer... van leider van de C-junioren naar de altijd bedaarde, kundige, vriendelijke en bescheiden administrateur. Ook elftalbegeleider van het eerste team. Zijn handtekening stond onder het wedstrijdformulier op 25 mei 1995, de avond waarop Ajax de Champions League won. Hij notuleerde de vergaderingen en was een betrouwbaar aanspreek- en antwoordpunt voor alle vragen Ajax betreffende. Uri Coronel... kwam in barre tijden als supporter-met-meer waarde naar de club om met Michael van Praag en Arie van Os sturing te geven en nieuw elan gestalte te geven. Hetgeen glansrijk lukte. Visie en kunde in dienst van zijn club, hetgeen ook gevoelde kwetsbaarheid opleverde. Zijn grootste gave, zijn warmte van humor, menselijkheid en empathie, zetten zelfs zijn enorme ver diensten voor de club in de schaduw. Tonnie Pronk... het jongetje uit de Oosterparkstraat dat uitgroeide tot een baken in de defensie, dat international werd en na zijn loopbaan op het gras van onmetelijk belang werd als scout. Niet altijd makkelijk voor anderen en zichzelf, beleefde hij vreugde en pijn aan zijn Ajax, zonder de ware liefde ooit te verloochenen. Het is goed om, los van de waan, stil te staan bij het ontvallen van deze pilaren. Niet alleen nu. Nee, zo af en toe mogen wij Ajacieden ook op zich bij toeval aandienende onbewaakte momenten den ken aan deze zo diverse mannen. Het is dan niet verboden iets van sentiment te voelen. Sentiment dat kan worden omgezet in de motiverende wetenschap dat wij allen, met onze eigen persoonlijk heid, onze eigen haperingen en talenten en respect naar de ander, Ajax maken tot wat het is. Zoals de beweende Gerard, Uri en Tonnie dat op hun geheel eigen wijze ook deden. Het zijn zware zwarte tijden wanneer je zoveel verlies moet incas seren maar onze gedeelde liefde voor de club overmeestert het leed.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2016 | | pagina 12