Fijn lang de lijn Verenigingsleven Kerstborrel DD De jongste jeugdspelers vierden eind november het Sinterklaasfeest in de adidas MiCoach Performance Center, volledig omgebouwd tot voetbalpretpark. Het jaar werd op 18 december afgesloten met de traditionele Kerstborrel voor alle medewerkers en vrijwilligers, dit keer aan de voorzijde van ons sportcomplex. Feestmaand december ligt achter ons. Op tal van originele manieren is weer inhoud gegeven aan het verenigingsleven. Een over zicht: tent, houten kraampjes voor de uitgifte van hapjes en drankjes (glühwein), warmte heaters, een DJ, een arrenslee, een blok hout voor de spijkerslaan enz. En uiteraard ontbrak de kerstman niet. Het werd een leuke, geani meerde kerstborrel en het bleef nog lang onrustig. Nieuwjaarsreceptie Inmiddels liggen de eerste weken van 2015 ook alweer achter ons. Op zondag 4 januari kwamen veel leden af op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Die werd voorafgegaan door een wedstrijdje tussen het personeelsteam spelend in het shirt met daarop Ziggo en de Ajax Veteranen met op het shirt ABN-AMRO. De focus is nu weer verlegd naar het voetbal. Dat een bruisend verenigingsleven mag bijdragen aan de resultaten op het veld en het verenigingsfamilie gevoel. Jan Buskermolen Sinterklaasfeest Hiermee zijn we al een tijdje aan het experimenteren. Vond dit jeugdfestijn vorig jaar plaats in de Amsterdam Arena, dit jaar had de evenementencommissie voor de nieuwe opblaashal gekozen, waar het speelveld was omgetoverd in een voetbalpretpark. Alle teams moesten 8 stations met verschil lende voetbalskills doorlopen, en daartus sendoor moesten de teams voetbalwedstrijd jes spelen. Nadat die waren afgerond, kwam Sinterklaas langs voor de prijsuitreiking en de dagsluiting. Op de clubavond kwam zwarte Sinterklaas de amateurs bezoe ken, zonder Pieten. De trainers hadden van Sint de instructie gekregen om spelers die dit sei zoen nieuw zijn bij de vereniging te vragen een gedicht te maken. Sinterklaas nodigde spelers uit om bij hem te komen. Er werden prachtige gedichten voorgedra gen. De kroon werd gespannen door Maikel Schats die voor alle leden van de technische staf en spelers van de Zaterdag Vetera nen enige persoonlijke dicht regels had opgesteld.Voorwaar grote klasse. Kennismaking Het aantal werknemers op de Toekomst neemt hand over hand toe. Maar wie is wie? Om daar een idee van te krijgen, werd op vrijdagavond D2 decem ber een kennismakingsbijeen komst gehouden. Alle nieuwe werknemers kregen de kans zich voor te stellen. Het is de bedoe ling om dergelijke bijeenkomsten om de twee maanden te houden. ALV Van een geheel andere orde was op D5 december de Algemene Ledenvergadering, dit keer met presentaties over sponsoring van Michael Kinsbergen en Edwin van der Sar, gevolgd door een update door technisch directeur Marc Overmars. D08 leden waren aanwezig, drie aftredende leden van de bestuursraad (Tonny Bruins Slot, Maarten Oldenhof, Jan Buskermolen) waren herkiesbaar en werden met overgrote meerderheid herkozen. After party Een paar dagen voor de beker wedstrijd Ajax - Vitesse ontstond het idee om een after party te organiseren in de Amsterdam zaal. Met optredens van drie zeer bekende DJ's. Voor wie het geluid te hard was, kon uitwijken naar de sponsorlounge. De wedstrijd was een sof, maar de party was zonder meer een succes. Voor de kerstborrel had de evenementencommissie een spectaculair plan: Een soort van kerstmarkt op het voorplein van de Toekomst. Met een prachtige

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2015 | | pagina 11