Buiten het voetballen om... Verenigingsleven DD Voor de eerste algemene ledenvergadering in 2014, op 19 maart in het restaurant op de Toekomst, was relatief niet veel belangstalling. Als 'excuus' zou kunnen gelden dat er die avond voor de Champions League werd gespeeld, maar 80 leden uit een totaal van ruim 700 is wat aan de magere kant. Was er weer het nodige te bele ven op de Toekomst? Door de verplaatsing van de uitwedstrijd tegen NAC van zaterdagavond naar zondagmiddag 16 maart konden we toch op een gepaste manier het 114-jarig bestaan van onze vereniging vieren. Niet zoals de twee voorgaande jaren met een brunch, maar met een, zoals men het in Limburg noemt, een Preuvenement, een eetfestijn met presentaties van de leveran ciers uit de regio over hun pro ducten waarvan de aanwezigen naar hartenlust konden proeven. Bij absentie van Tonnie Bruins Slot verzorgde Heini Otto de technisch/tactische voorbespre king van de wedstrijd. Helaas werd het een slechte pot met een teleurstellende uitslag waardoor de derde helft maar kort duurde. Complimenten gaan uit naar Dennis Blokker en zijn brigade voor de prima verzorging. Opkomst ALV Een paar dagen later stond de algemene ledenvergadering op het programma. In algemene zin moet gesteld worden dat de belangstelling onder de leden terug is naar het niveau van voor de 'revolutie'. Opkomstpercenta ges van 10-15% getuigen niet van een al te grote betrokkenheid, ondanks het feit dat er bij elke ALV afwisselende informatieve onderwerpen op de agenda staan. Dit keer onder meer een leuke presentatie over verande ringen in voeding voor sporters door Peter Res. Aegon Future Cup Dat geldt ook voor het AEGON Future Cup dat tijdens de paas dagen weer zal plaatsvinden op de Toekomst. Hopelijk wordt het weer een prachtig toernooi met veel publieke belangstelling en mooi weer. Complete informatie Intussen beschikken we over een zeer divers palet aan communica tiemiddelen om u op verschil- Spelregelavond De KNVB organiseert tegenwoordig spelregel avonden. Dat kan zeker geen kwaad aangezien de regels voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Op een donderdagavond zaten we met de vier ama teurselecties aan tafels waar iedereen met behulp van een witte, groene, gele en rode kaart video situaties kon beoordelen. Het bleek al snel dat bepaalde situa ties op meerdere manieren beoordeeld konden worden. Meer begrip voor de scheids rechter zou, op basis van de getoonde voorbeelden, op z'n plaats zijn. De avond werd posi tief beoordeeld. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan de leuke wijze van presenteren. Allesbehalve saai. lende manieren op de hoogte te houden. Recentelijk zijn daar met uw steun ook TV-schermen in het restaurant op de Toekomst aan toegevoegd teneinde naar ver schillende wedstrijden tegelijker tijd te kijken en daarnaast ook actuele informatie als uitslagen van het weekend en competitie standen te delen. Zo proberen we elkaar steeds intensiever en completer te informeren. Jan Buskermolen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2014 | | pagina 11