Verenigingsleven kent veel tradities Verenigingsleven DD Twee jubilarissen ontvingen alsnog hun versierselen. Medio november bezochten Hennie Henrichs en Jan Buskermolen voormalig eerste elftalspeler Guus van Ham (50 jaar lid) om bij hem de Gouden Speld op te spelden. Eind november ontving John van 't Schip (25 jaar) zijn Bordje van de voorzitter. plaatsvinden op een donderdag avond. Slechts 90 leden, onder wie Johan Cruijff, hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. Ronald Pieloor en Cees Vervoorn werden herkozen voor een periode van drie jaar. Marc Overmars beantwoordde vragen uit de zaal. De bestuurs raad blijft vasthouden aan een frequentie van vier ledenvergade ringen per kalenderjaar en hopen op een grotere belangstelling op de vergaderingen in 2014. Ook bij de Kerstborrel, een traditie voor personeel en vrijwilligers, werd besloten iets anders te proberen dan een bijeenkomst op de Toekomst. Op woensdagavond 18 december stond een speciale feesttruck in de gracht achter doel Zuid van de Amsterdam ArenA. De opkomst was groot, de reacties achteraf waren uiteenlopend. Maar kijken wat de evaluatie uitwijst. Ik heb begrepen dat de bestuursraad heeft aangeboden om dit jaar achter de bar te staan en het personeel vrij te houden.Wie weet... Een andere traditionele activiteit was het Dirk de Groot Gala dat al bijna een kwart eeuw wordt georganiseerd als afsluiting van de eerste helft van het sei zoen voor alle amateurs, trainers, medische staf, fysio's, scheidsrech ters, grensrechters en anderen. Ook nu op 19 december werd het een mooie afsluiting van het jaar met een prijsuitreiking door Dirk de Groot die in topvorm was, met steun van Ben Kraanen. Inmiddels liggen de feestdagen alweer achter ons en hebben we elkaar het beste gewenst op de Nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2014. De compe tities staan weer op punt van beginnen en de eerstvolgende activiteit is de avond voor ouders van jeugdspelers op zaterdag I februari, 's avonds op de Toekomst. Jan Buskermolen De laatste maanden van het jaar stonden traditiegetrouw weer bol van de activiteiten waarvan de eerste plaats vond op 30 november met het Sinterklaasfeest. Na het succes van de Schalen avond in juni 2013 leek het ons een goed idee om bij het Technisch Hart te toetsen hoe in hun optiek dit feest zou moeten worden georga niseerd. Uit hun consultatie is een Sinterklaasfeest ontstaan met een andere inhoud dan voor heen. De kern van de viering bleef bestaan uit een voetbaltoernooi. Dit keer vond die plaats op een speciaal geprepareerd voetbalveld achter doel Noord in de Amster dam Arena.Tussen het voetballen door vonden skill games (behen digheidsspelletjes, red.) plaats in de gracht van het stadion. De sportmiddag werd afgesloten met de komst van Sinterklaas in het spelershome. Op woensdagavond 4 december vond de Sinterklaas viering plaats op de Toekomst voor alle ama teurs. Onze zwarte Sint was wederom goed op de hoogte. Dat bleek uit wie door Sinter klaas naar voren werden gehaald. Het was een leuke bijeenkomst die bijdroeg om de integratie tussen de vier amateurelftallen te bevorderen. Een week later vond de Alge mene Leden Vergadering plaats, niet helemaal gelukkig gekozen op donderdagavond I2 december. Dit kon helaas niet anders.Voortaan zal die niet meer

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2014 | | pagina 11