Buiten het voetbal om... Verenigingsleven Certificaat DD Arjan Duijnker heeft op pagina 10 al wat verteld over de belevenissen van de Zaterdag 3 in Schotland bij Dunfermline FC, de club waar trainer Marco Ruitenbeek mooie herinneringen aan heeft. De 'benefiet' werd gewonnen, de schaal werd overhandigd en als herinnering werd een groepsfoto gemaakt. nu weer waren de 225 beschik bare plaatsen razendsnel 'uitver kocht'. De brunch was buitenge woon heerlijk. Complimenten aan de brigade van Dennis Blokker. Als organisatie waren we bijzon der verguld met het feit dat Tonny Bruins Slot in de gelegen heid was om voor de wedstrijd een loepzuivere wedstrijdanalyse te doen. De overwinning op AZ was een mooi verjaardagscadeau. Adidas miCoach Performance Center Een paar dagen na de verjaardags- brunch werd de eerste algemene ledenvergadering (ALV) gehou den. De bestuursraad wil telkens een gevarieerd programma bren- gen. Voor deze vergadering was bedacht dat de leden een rond leiding zouden gaan krijgen door het adidas miCoach Performance Center (opblaashal). Opgesplitst in twee groepen kregen de aan wezigen alle informatie over het ontstaan van de hal en de techni sche mogelijkheden voor het testen van spelers. Na terugkomst was de presenta tie van het ledenbeleid een speerpunt. De vergadering was het in grote lijnen eens met het beleidsplan. Enkele ingebrachte suggesties zullen alsnog door de bestuursraad worden verwerkt waarna de implementatiefase ingaat. De bestuursraad had al een voor schotje genomen in het kader van het nieuwe ledenbeleid door te besluiten om de speelsters van de Ajax Vrouwen tot lid te benoemen met alle emolumenten die daarbij horen. Tijdens de verjaardags- brunch kreeg aanvoerder Daphne Koster als eerste het officiële cer tificaat uitgereikt. Wederom een nieuw initiatief van de bestuurs raad. Zowel tijdens de brunch als bij de ALV kwamen leden naar de bestuursraad toe met de vraag of zij ook een certificaat zouden kun nen krijgen. De kans is groot dat dit inderdaad gaat gebeuren. Jan Buskermolen In de voorbije weken waren er weer allerlei evenementen om de onderlinge band tus sen diverse doelgroepen binnen de vereniging te verstevigen. Zo was er op 9 maart de Ouder avond die eerder dit jaar vanwege de bizarre weersom standigheden werd afge last. Het welslagen van deze feestavond hangt af van het enthousiasme van trainers en leiders van alle jeugdelftallen. Zij zijn het die de ouders van de jeugd spelers uitnodigen om naar de Ouderavond te komen. De laatste paar jaar is het bij vele teams gebruikelijk, dat de ouders en staf per team eerst uit eten gaan en aansluitend naar de Toekomst komen om samen met de ouders van andere teams een feestje te bouwen. Ook deze keer was het weer gezellig druk. Joop Leeuwendaal opende de avond met het zingen van het clublied en Heini Otto presenteerde later op de avond de "Heini Otto Lotto Show". Brunch Het toeval wilde dat er ook dit jaar rondom de oprichtingsdatum van onze vereniging, 18 maart, een uitwedstrijd van ons eerste elftal op het programma stond, uit tegen AZ. Het bracht de evene mentencommissie ertoe om op herhaling te gaan met de succes volle brunch van vorig jaar. Ook

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2013 | | pagina 11