KRONIEK 1 Het jaar 1990 werd door Ajax glansrijk afgesloten. In uitga ve nummer 4 konden wij nog net de overwinning op Feye- noord meenemen (0-4) en het gemak waarmee deze zege werd gerealiseerd. Zelden ging het scoren zo makkelijk als op die koude negende december en bewees Ajax nog eens dat het zelfs tegen Feyenoord niet nodig blijkt te zijn tot op de bodem van het kunnen te gaan om de punten veilig te stellen. De kracht van het elftal was van dien aard dat er eigenlijk geen kruid tegen opgewassen bleek te zijn. En na tuurlijk is dan de vraag altijd weer actueel: waar moet dat allemaal toe leiden? Tot wat is deze groep spelers uiteinde lijk in staat? En waar staat de club internationaal? Het zijn allemaal vragen die in de toekomst zullen worden beant woord. Nationaal is Ajax momenteel uniek. De hausanna rond de club kent geen grenzen. Alles ziet er perfect uit. Veel waardering ook van het publiek dat massaal laat weten het spel op het veld te waarderen door bij thuiswedstrijden voor een uitverkocht stadion te zorgen. Maar ook de waar dering buiten het voetbal voor de club is groot. Men ziet in z'n totaliteit bij Ajax weer iets moois groeien en men kan uitkijken naar hopelijk nieuwe successen op het internatio nale vlak en iedereen wil daar mee naar toe leven. De ambi ties van de club worden ook op een voortreffelijke manier naar buiten gebracht. Dat is ondermeer de klasse van dit bestuur. Het gaat op een wijze dat bij veel mensen de nodi ge bewondering oplevert en men zich er bij betrokken voelt. En betrokkenheid bij de club is één van de belangrijkste za ken tussen publiek en club. Het publiek voelt zich één met die spelers op het veld. Die z.g. jonge gasten die vanuit de jeugd bij Ajax het toch maar presteren tussen die vier mas ten te spelen en wel op een manier die de echte voetballief hebber doet smullen. En daar past dan de routine van de wat ouderen prima bij, zodat per saldo de balans in het elf tal perfect genoemd mag worden en de onderlinge concur rentie onder de spelers aanzienlijk mag worden genoemd. Schitterend hoe het er allemaal rond de jaarwisseling uitzag. Na Feyenoord stond er een bekerwedstrijd op 't programma tegen Excelsior. Oorspronkelijk in Rotterdam, doch op ver zoek van de mensen uit de Maasstad, werd de wedstrijd in De Meer gespeeld. Het werd een niet al te moeilijke opgave voor het Ajaxteam. Goals van Pettersson, Jonk, Bergkamp, Winter en Van 't Schip bepaalden de eindstand op 5-0 en een volgende ronde in het Bekertoernooi, op 23 januari thuis tegen FC Groningen. Dan stond het Nederlands Elftal weer in 'the picture' met de uitwedstrijd tegen Malta in het kader van de voorrondes voor de E.K. in Zweden. Natuurlijk een belangrijke ontmoe ting met in eerste instantie een selectie met maar liefst 8 Ajacieden. Toch weer zonder Stanley Menzo, maar dat ver haal kent u nu zo langzamerhand wel. Voor onze keeper is geduld een schone zaak. Er komt absoluut een moment dat Stanley bij de nationale selectie zit. Om een keeper van dat formaat kan een bondscoach niet meer heen. Tussen alle voetbalbedrijven door kwam medio december ook het nieuwe stadion weer in het nieuws met informatie omtrent de verdere financiering van het project. U heeft in de kranten alle informatie hierover kunnen lezen, dus beper ken wij ons maar met het uitspreken van de hoop dat alles zal gaan zoals wordt verwacht en inderdaad het nieuwe sta dion een feit gaat worden. In 1993 zou alles klaar moeten zijn dus hebben we nog even de tijd van onze burcht aan de Middenweg te genieten, want gezellig is het iedere week in zo'n vol stadion. Het werd een schuttersfestijn op Malta met een ontketende Marco van Basten en een 0-8 overwinning, hetgeen het zelfvertrouwen van de nationale ploeg goed moet doen. Ho pelijk is de weg terug hervonden en kunnen we de komen de wedstrijden met vertrouwen tegemoet zien. Trots kunnen we zijn op de inbreng welke Ajax heeft bij de prestaties van het Nederlands Elftal. Zowel in aantal spelers, als in spelstijl en tactiek vormt het Nederlands Elftal zo'n beetje een dupli caat van het Ajaxteam dat zich op dit ogenblik in z'n goede doen bevindt. Het bewijst weer eens hoe belangrijk onze club voor het voetbal in ons land is. En dat in vele opzich ten, want het is niet alleen een kwestie van goede voetbal lers hebben. Het is een complex van factoren dat in elkaar grijpt en dat naadloos aan elkaar moet passen. Organisatie, bestuur, technische leiding, opleiding en bege leiding, jeugd en alles wat daarbij komt, het moet allemaal perfect in elkaar zitten. Dan komen de successen en dan komt het publiek, want die pikt dat onmiddellijk op. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over dat Ajax-gevoel. Welnu, dat moet er zijn, voor 100%. Bij iedereen van hoog tot laag. Dat maakt de club zo vreselijk sterk en dat zal nooit ten on der gaan aan wat dan ook. Welke problemen er ontstaan wanneer niet aan het bovenstaande wordt voldaan kunnen we zien bij die andere rood-witte club in Rotterdam. Wan neer het organisatorisch en bestuurlijk onvoldoende goed in elkaar zit, heeft dat z'n uitwerking op de prestaties van het elftal. Ajax heeft die tijden ook meegemaakt en er van ge leerd. Het is te hopen dat Feyenoord de zaak weer snel op de rails krijgt, want dat komt het Nederlandse voetbal alleen maar ten goede. Omdat Sparta-Ajax werd uitgesteld tot 13 januari kon de ploeg zich gaan bezig houden met een korte vakantie om zich vervolgens op te maken voor een trainingskamp in Tur kije, niet alvorens wat zaalvoetbalwedstrijden te hebben af gewerkt in Duitsland, welke overigens met wisselend suc ces verliepen. Maar er werd goed ervaring opgedaan in Tur kije, waar ook zaalvoetbal op het programma stond. En natuurlijk om uiteindelijk weer in perfecte conditie te begin nen aan de tweede helft van de competitie met de al eerder gememoreerde inhaalwedstrijd tegen Sparta op het Kasteel. Dan liep Ajax nog een wedstrijd achter, uit bij Roda JC, maar die ontmoeting wordt ingehaald op 30 januari. In Tur kije werd ook nog "buiten" tegen Galatasaray gespeeld. Een aardige ontmoeting met een 2-2 eindstand. (Van 't Schip en Pettersson). Inmiddels kwam er weer enig schot in de z.g. FIOD-zaak met voor Ajax gunstige financiële zaken, maar er bleven re denen aanwezig om één en ander nog niet als gesloten te beschouwen en zal het nog wel even duren alvorens alles werkelijk afgewerkt is. Op het laatste nippertje besloot Mark Verkuijl ons te verla ten en te gaan spelen voor AA Gent in België. Uiteraard wordt hem alle succes toegewenst in zijn nieuwe omgeving. Voor Ajax begon de tweede helft van de competitie met de inhaalwedstrijd tegen Sparta op het hernieuwde Kasteel. Door de aanpassing van de voormalige Schie-tribune, thans omgedoopt in Rijnmond-tribune, was het stadion uitverkocht met 15000 mensen en was 13 januari de dag dat Sparta en Ajax voor de 35ste keer tegen elkaar aantraden. Sparta was op dat moment nog ongeslagen dit seizoen op eigen veld,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1991 | | pagina 3