Jubileum Loterij 90 jaar A.F.C. Ajax spronkelijke tempel in de tweede wereldoorlog vernield was bij een bombardement, hadden ze hem herbouwd en er meteen maar een hypermoderne lift in aangelegd. Dat vinden ze in Japan heel gewoon. Natuurlijk werd er in die dagen volgens een vast ritme getraind, gegeten, gestudeerd en niet te vergeten op z'n Ja pans met stokjes gegeten. Sommige jongens zullen zich na zo'n maaltijd wel met spoed naar McDonald's of Kentucky Fried Chicken gespoed hebben, want er belandde meer naast hun mond dan erin en niet iedereen vond het eten lekker. Laten we ook niet vergeten dat de trainer en onze fysiothe rapeut zich beijverden met het oefenen in de schone Japan se taal. De reclame voor Ajax beperkte zich niet alleen tot het voetballen en dat alles moet wel aantonen dat er geen tijd was om zich te vervelen en anders waren daar dan wel weer de speelkaarten om fanatiek mee bezig te zijn. Zo brak dan zondag 20 januari aan. De dag van de laatste wed strijd in de reeks van vier. Deze afsluitende wedstrijd werd een ware demonstratie van techniek en tactisch inzicht. Een veel sterker Ajax komt op voorsprong via twee schitte rende goals van Stef Hendriks na voorbereiding van Groen en Van As (2-0). Ondanks enkele prima kansen bleef het hierbij, maar toch was deze wedstrijd de mooiste van de vier wedstrijden. Die avond na de laatste wedstrijd hadden de jongens "vrij af" gekregen en onze Japanse begeleider bracht ze naar een Japanse disco, waar ze er al heel gauw achter kwamen dat de omgang met meisjes, althans de meeste, in Japan heel anders is dan in Amsterdam. Ze blijken nogal 'verle gen' te zijn. Maandag 21 januari vertrokken wij na het ontbijt naar Kyoto waar we drie uur later aankwamen, om daarna 's middags een rondtrip door deze oude stad met zijn beroemde en prachtige tuinen en tempels te maken. Indrukwekkend is het woord. En te oordelen naar de reacties van de jongens konden ze behalve goed voetballen ook genieten van het schoons dat hen geboden werd. Na 's avonds nog weer eens met stokjes een vismaaltijd ge nuttigd te hebben (echt Japans, dus met o.a. rauwe vis) zat het er voor Ajax op. Het was wachten op ons vertrek de vol gende dag 's middags naar Osaka Airport. Die terugreis duurde nog langer dan de heenreis. Via Osa ka naar Tokyo, overstappen op een ander vliegtuig naar An chorage in Canada en tenslotte na het bijtanken op weg naar Amsterdam over de Noordpool. Maar daar heeft nie mand meer iets van gemerkt, want zelfs de meest fanatieke kaarters lagen toen te slapen. Er was in het vliegtuig geluk kig plaats genoeg om dat te doen. Na dus ongeveer 23 uur reizen kwamen we in Amsterdam aan. Om half zes in de ochtend. Blij verrast waren we dat, behalve zoveel ouders, ook nu de heren Bijvank, Thoolen en elftalleider Harms ons verwelkomden. Rest mij nog te melden dat onze trip naar Japan in allerlei opzichten uitstekend geslaagd genoemd moet worden. (Een enkel straftraininkje zonder ballen daargelaten, omdat ieder een over de ballen was heengestapt, zonder op het idee te komen om ze mee naar de bus te nemen). In sportief opzicht kon het echt niet beter! Er is reclame gemaakt voor het voetbal in het algemeen en voor dat van Ajax in het bijzonder! De Ajax-delegatie heeft als geheel zonder twijfel een goede indruk achter gelaten. De presentatie bij de officiële gelegenheden was optimaal. De sfeer tussen de spelers was over het algemeen goed en gedisciplineerd en de samenwerking en de goede geest on derling bij de begeleiders: bestuurslid Henrichs, trainer v.d. Lem, fysiotherapeut v. Deursen, dokter Vissers, studiebege leider Waas, liet niets te wensen over. Het lijkt allemaal wat erg mooi, maar zo was het ook! Schrijver van dit verhaal heeft er in ieder geval iets bijzon ders aan beleefd en hij zeker niet alleen. Het zou hem niets verbazen als deze reis positieve gevol gen zou hebben voor wellicht een weerzien van Ajax in Ja pan. Maar misschien is hier de wens de vader van de gedachte. i waas Tijdens de feestavond op 02-02-1991 zijn niet alle prijzen afgehaald. De houder van de navolgende loten kan tot uiterlijk 01-05-1991 zijn prijs afhalen bij de Ajax-Administratie. Het betreft de winnende loten: 1029 Lang weekend Gran Dorado voor max. 6 personen. 1942 Reischeque Roever Reizen ter waarde van f. 500,00 2000 Lang weekend Gran Dorado voor max. 6 personen. 2157 Lang weekend Gran Dorado voor max. 6 personen. 4208 Diner a la Carte in Altea Hotel. Namens de Evenementencommissie: Floris Thoolen. 31

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1991 | | pagina 17