tournooi. 8 teams deden hun uiterste best om het in grote getale aanwezige publiek te vermaken met sprankelend, ontspannend voetbal, met uiteindelijk een winnaar. Voor mij waren ze echter allemaal de winnaar. Na de prijsuitreiking door onze voorzitter, de heer M. van Praag, werd er een uurtje gezwommen, gedoken, gespar teld en gesprongen in het schitterende zwembad. Hierna kwamen de hongerige maagjes aan de beurt om gevuld te worden en dit geschiedde in het gezellige en fraaie restaurant van Ben Peeters. Inmiddels had onze filmman, de heer Spaink, de feestzaal omgetoverd in een echte filmzaal, en konden wij de vol gende twee uren genieten van een spannende spektakel film, die ook dit jaar bij onze jongsten weer in goede aarde viel. Inmiddels was het bijna 16.00 uur geworden, en met span ning werd er uitgezien naar de binnenkomst van de Bis schop uit Spanje met zijn trouwe volgelingen. Zenuwachtig op hun stoelen heen en weer schuivend, wachtte onze Ajax-jeugd op hun komst. En ja hoor, daar kwam hij statig, plechtig, langzaam, vergezeld van "Piet van Basten en Pedro de Eerste", en nam plaats op de troon. Tot grote schrik van een ieder was de Sint verkeerd. Hij dacht n.l. dat hij bij PSV was aangekomen, maar onze heer Hendriks bracht de goedheiligman op andere gedach ten en moest als straf een liedje zingen. Vervolgens werden er enkele jeugdspelertjes en wat oude re bij de Sint ontboden, zoals o.a. zielige Henkie, cognacje Herman, Vlaamse Spitz, die op strenge maar zeer spits vondige wijze door de Sint en Pedro werden toegesproken. Als je de ogen sloot waande je je bij een voorstelling van "Potasch en Perlemoer". In één woord: geweldig. Ook enkele spelertjes, en daarna wat moeders, moesten het adelijk gevolg nog wat kunstjes met de bal demonstre ren. Een angstige Ben Peeters dacht aan zijn ramen en zijn verlichting, maar alles liep goed af. Ons leiderskoor zong tenslotte de Sint nog een warm lied toe, waarna hij overging om het jeugdgedeelte van deze heerlijke dag af te sluiten. De jeugd ging daarna moe en voldaan naar huis. Inmiddels was het al ruim over vijven, en de genodigden hadden de weg naar de zeer gezellige bar al gevonden. De Sint, Piet en Pedro waren zichtbaar in hun element. Ze konden zich in deze ruimte uitstekend verplaatsen en voor ieder was er wel een luchtig woordje. Nadat Lowietje, Gerardje en Dolfje nog door de Sint waren toegesproken, vond het Spaanse trio het genoeg, en verlie ten ruim na zevenen onder luid gezang van de aanwezigen het restaurant. Er werd nog een tijdje doorgefeest, maar uiteindelijk kwam er aan deze weer zeer geslaagde, maar lange vermoeien de dag, een eind. Mede namens de Evenementen Commissie wil ik een ieder die heeft meegeholpen om deze dag weer te doen slagen, van harte bedanke. de gedelegeerde, Dolf van Zoest

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 9