Van de Voorzitter Wat hebben we fijne weken achter de rug. Allereerst was daar het jeugdtournooi ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan. We hebben kunnen smullen van zeer hoogstaand voetbal. Daarom trek ik voor mezelf maar de konklusie, dat het met het Nederlandse voetbal nog lang niet zo slecht is gesteld als sommige kranten ons wel willen doen geloven. Het was bovenal gezellig. Onze gasten bleven na afloop lang "hangen" en dat zegt genoeg. Heerlijk om met Feyenoord, PSV en Volendam zulke goe de kontakten te hebben. Wat te denken van de resultaten van onze zaterdag-1 Langzamerhand komt de "schwung" er in en begint een ieder door te krijgen wat daar aan het groeien is. En dan de lang verwachte topper tegen PSV. Een vol stadion, dat vooraf genoot van een leuke voor wedstrijd en dat zich kon verheugen in het feit, dat het juist op tijd ophield met regenen. Een spannende wedstrijd die je de volle negentig minuten in zijn greep hield. Een schitterende Stanley, een prima Ajax en een klinkende overwinning. Natuurlijk werd er na afloop uit en te na ge discussieerd over wie er nu in de meerderheid was ge weest en dat we niets te zeggen hadden gehad, wanneer het met rust 1-1 zou hebben gestaan. Maar graag haal ik hier de woorden van PSV-penning- meester Harry van Raay eens aan, die na afloop tegen me zei:"Het is gewoon heel eenvoudig. Jullie hebben er drie ingeschopt en wij één. Ajax is dus de terechte winnaar". Er gebeurde nog meer moois die dag. Minister d'Ancona was onze gaste en zij werd voor de wedstrijd ondermeer door mijn collega's Uri Coronel en Arie van Os op de hoogte gesteld van de gang van zaken rond het nieuwe stadion en het belang welke dit voor Amsterdam en onze club heeft. Ze was enthousiast en nam zich voor de plannen binnen zeer korte tijd in de ministerraad te brengen, teneinde een subsidie bespreekbaar te maken. Woensdag 31 oktober gaf de gemeenteraad van Amster dam zijn fiat aan het voorstel van burgemeester Van Thijn en wethouder Genet, om aan de bouw van het stadion 60 miljoen gulden bij te dragen. Ajax zal een bedrag van 20 miljoen gulden ontvangen voor haar opstallen en als bijdrage in de verhuiskosten. We zijn dus een grote stap verder. Het welslagen van de aandelenemissie in december wordt derhalve allesbepalend voor het tot stand komen van dit mooiste stadion van Europa. Een stadion dat de toekomst van onze club in zo'n grote mate bepaalt. Het zit ons momenteel dus mee en dat mag ook wel eens, vindt u ook niet? Wij hebben inmiddels een aantal belangrijke besprekingen achter de rug met het bestuur van onze supportersvereni ging, 'De Ajacied'. Wij gaan vanaf heden zeer hecht samenwerken. Ajax wil aan de leden van De Ajacied een pakket van diensten en voordelen ter beschikking stellen. Het past in ons supportersbeleid om de banden nauwer aan te halen en we zijn blij dat onze voorstellen zo goed zijn ontvangen. Wij menen hiermede het lidmaatschap van De Ajacied nog aantrekkelijker te kunnen maken dan het nu al is. In het volgende clubblad zal ik hier een apart artikel aan wijden. Ajax heeft zich aan de zijde van Roda JC en Feyenoord geschaard, om het gebruik van televisiebeelden in de tuchtrechtspraak te gaan reglementeren. Ook in het geval van op te leggen straffen dient er wat te veranderen. Het geven van een rode kaart aan de speler die een door gebroken aanvaller het scoren belet, door hem bijv. neer te halen, is m.i. een goede maatregel. Het maakt echter verschil of de overtreding ontstaat door dat de bewuste aanvaller wordt geschopt, waardoor de kans op ernstig letsel ontstaat, of dat hij met de arm wordt tegengehouden, of naar beneden wordt getrokken. In beide gevallen kan de overtreder vier wedstrijden krijgen en dat is natuurlijk onjuist. Dit komt voornamelijk doordat de tuchtkommissie uit ju risten en rechters bestaat en niet uit voetbalmensen. Denkt u hierbij nog maar eens aan de UEFA-rechtspraakperikelen rond het stavenincident. Wij blijven ons best doen om van de tuchtrechtspraak een redelijk en rechtvaardig instituut te maken. Daar hebben onze speler namelijk recht op. Onlangs had ik het voorrecht om weer een aantal leden te mogen huldigen. Het is toch prachtig om mensen een onderscheiding te mo gen opspelden omdat ze 50, 60 en 70 jaar lid van onze club zijn. Dat is de kracht van Ajax, die konstante steun en het niet te temmen enthousiasme van een ieder, die ooit met de club uit "De Meer" in aanraking is gekomen. Ron Brandsteder zei het laatst heel goed in een interview: "Ajax is geen gevoel, het is een levensstijl". Michael van Praag

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 9