kweek. Het is niet per definitie noodzakelijk voor miljoenen aankopen te doen om echt mee te tellen. Het publiek waar deert meer een wat langzamere opbouw naar de top met hoofdzakelijk eigen middelen, dan het succes proberen te kopen met enorme investeringen. De binding met de spelers is minder en men heeft nauwe lijks krediet. Bovendien moet een club bij grote aankopen maar afwachten of zo'h speler wel in de club past. Hij kan waarschijnlijk best goed voetballen, maar als de sfeer in de club of de cultuur van die club niet bij hem past gaat dat ten koste van zijn prestaties. En zo kan het gebeuren dat speler A in club B uitstekend presteert, op z'n prestaties wordt gekocht door club C, maar daar helemaal niet tot z'n recht komt omdat het daar allemaal anders is en de vorm dus niet terugkeert. Dit verschijnsel voorkomt men bij een opleiding vanuit de eigen jeugd en dat is de grote rijkdom van onze club. Dat dit tot in lengte van dagen zo mag blij ven...!! Het weekeinde van 13/14 oktober stond in het teken van de eerste ronde om de KNVB-beker, waarbij de meeste eredivi sie clubs niet hoefden aan te treden. Zo is het nu eenmaal geregeld, maar in feite is dat natuurlijk jammer want hoe leuk is het niet voor bijvoorbeeld amateurteams aan te tre den tegen clubs uit de eredivisie. Dat typeert het echte be kervoetbal zoals dat bijvoorbeeld in Engeland al sinds men senheugenis wordt gespeeld. In Nederland blijft het allemaal een wat ondergeschoven kindje, terwijl er notabene Europa Cupvoetbal mee te verdienen is door "slechts" een paar wedstrijden goed te presteren. Een stuk eenvoudiger dus dan het bereiken van de Europa Cup 1 wedstrijden waar een club in de competitie 34 wedstrijden moet schitteren om als eerste te eindigen. Maar hoe het ook zij, Ajax was dus vrij alhoewel de selektie voor de interland tegen Portugal weer een reeks van Ajaxspelers kende, zowel in het A-team als het Olympisch Elftal. Daar werd nog eens Marciano Vink aan toegevoegd ais kersverse international. En als je dan kijkt naar de inbreng van de overige toppers in de eredivisie, dan staat dat toch maar in schril contrast met de bijdrage van Ajax. De basis van het Nederlands voetbal ligt toch gro tendeels aan de Middenweg. Daar komen de meeste jonge talenten vandaan. En als u zich afvraagt hoe dat toch kan, en waarom andere clubs in Nederland dat niet lukt, is het verhaal van Gerard van der Lem in ons vorige clubblad een goede illustratie van wat er allemaal bij komt kijken en wat er allemaal gedaan wordt om die talenten te vormen. Vervolgens richtte zich de aandacht op het Nederlands Elf tal dat op 17 oktober begon aan de reeks van wedstrijden in het kader van de Europese Kampioenschappen in Zwe den in 1992. Als Europees kampioen heeft ons land het één en ander te verdedigen en mag het eigenlijk in de eindron des niet ontbreken. Maar er kan in korte tijd veel veranderen en alle glamour na de EK in West-Duitsland was al vrijwel verdwenen na de WK in Italië en het nationale team moest in feite weer helemaal opnieuw beginnen in een opbouw naar nieuwe successen. Dat moest dan blijken tegen Portu gal in Lissabon maar helaas, de randverschijnselen over heersten weer dat waar het in feite om gaat: de prestaties in 90 minuten voetbal.... Eerst werd Ronald Koeman tot de orde geroepen nadat al eerder Frank Rijkaard had laten blij ken geen interesse meer voor de nationale ploeg te hebben. Vervolgens de heen-en-weer van John van 't Schip vanwe ge de bevalling van vrouwlief (uiteraard gefeliciteerd beiden!!!) om uiteindelijk bij de wedstrijd op de bank plaats te nemen. Om nog maar te zwijgen over de te volgen tak- tiek die de bondscoach had bedacht om het internationaal allemaal bij te houden. Met als resultaat een onaantrekkelij ke wedstrijd met geen enkel kijkplezier, een 1-0 nederlaag voor de onzen en weinig perspektief voor de toekomst. Onbegrijpelijk als men zich realiseert dat Nederland beschikt over de beste voetballers. Eenvoudig gezegd moet daar toch meer uit te halen zijn en moet er toch een systeem te bedenken zijn waardoor het voetbal wel floreert. Ajax be wijst toch wekelijks dat het ook anders kan!! Er zal echt wat moeten gebeuren wil het Nederlands Elftal weer wat op de rails komen te staan. Het Jubileum Tournooi van Ajax voor de landelijke jeugd, het Eurostyle Tournooi, heeft zich in een wat rustiger vaar water afgespeeld. Op 16 en 18 oktober kwamen Volendam, Feyenoord, PSV en Ajax in aktie. Elders in dit clubblad vindt u hier meer over. Een combinatie van eerste- en tweede-elftalspelers kwamen in aktie op het nieuwe Blauw Wit terrein in Sloten voor de opening van het veld verricht door de Amsterdamse burge meester Van Thijn. Veel belangstelling, een leuke wedstrijd en lekker weer zorgden voor een plezierige middag en de 5-1 winst voor Ajax. Het is zo langzamerhand een gewoonte geworden om za ken waar een commercieel belang aan zit naar de Ajax- redaktie te sturen met het verzoek daar iets over te schrij ven. De zaken lopen uiteen van een nieuw boekwerk over een bepaalde speler, tot allerlei fitness trainingen, sportzalfjes en noem maar op. Het spreekt vanzelf dat de redaktie aan de ze verzoeken niet kan voldoen. Daar zijn advertenties voor, welke in ons Magazine tegen de gebruikelijke kosten kun nen worden geplaatst. Zie daarvoor de colofon. De gedachte dat door de teleurstellende prestaties op het internationale vlak door clubs en het Nederlands Elftal de belangstelling voor het voetbal afneemt kwam in ieder geval bij FC UtrechtAjax niet tot uitdrukking. In tegendeel, al vroeg was het stadion zo goed als uitverkocht ondanks de lage klassering van FC Utrecht op de ranglijst. Maar als Ajax komt is vaak alles vergeten en vergeven en kan een club alleen maar groeien door al blij te zijn met een matige wedstrijd en een 0-0 eindstand. Natuurlijk, Utrecht verkeerde in een pikante situatie met het aanstellen van een nieuwe trainer voor wie de komst van Ajax alleen maar ge legen kwam. Er is weinig peptalk voor nodig om zijn ploeg meer dan gemotiveerd aan de start te krijgen zoals geen en kele trainer veel tijd nodig heeft bij de komst van Ajax z'n spelers te motiveren. Ajax kon dus ook rekenen op een zeer agressief FC Utrecht dat vocht voor elke meter en het in ie der geval defensief poogde volledig dicht te houden. Ajax dus veel aan de bal, veel op de helft van FC Utrecht maar te weinig echte doelrijpe kansen. Utrecht kreeg uiteindelijk nog de mooiste gelegenheid om tot scoren te komen. Per saldo dus een wat eenzijdige ontmoeting en weer geen winst voor Ajax in Utrecht sedert 1985. Na dus het wat tegenvallende resultaat bij FC Utrecht be gon een week van stilte voor de storm, omdat op 28 okto ber de thriller tegen PSV op het programma stond in het Olympisch Stadion. Zeer veel belangstelling voor deze ontmoeting zodat al heel snel het stadion was uitverkocht. Of liever gezegd, er waren geen kaartjes meer voorhanden, want bij de wedstrijd bleek dat om veiligheidsredenen enige vakken en plaatsen achter één der doelen onbezet bleven, wat toch zo'n tienduizend mensen buiten de poorten heeft gehouden. Maar ondanks dat was de rest meer dan goed bezet en leverde alles bij el-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 5