lfan tfe Uoorzïfter We zijn alweer volop bezig in het nieuwe sei zoen. Alle Ajax elftallen hebben inmiddels weer veel wedstrijden gespeeld en we staan overal weer hoog op de ranglijsten. Graag wil ik onze trainers, begeleiders en spe lers in alle komende wedstrijden veel succes toewensen. Het bestuur hoopt weer op vele kampioenschappen. weer eens uit blijken over welke rijkdom Ajax beschikt en hoe sterk de club is in de opleiding van jonge voetballers. De jeugdopleiding is nog steeds de hoeksteen van de ver eniging en het is alleen maar goed dat zoveel mogelijk Aja- cieden zo hoog mogelijk internationaal ervaring op doen. Het komt het voetbal bij Ajax alleen maar ten goede. Voor de competitie moest op 23 september worden aange treden tegen Volendam in De Meer. Uit het verleden een wedstrijd waar meestal veel te beleven viel en aantrekkelijk voetbal werd gespeeld. In een practisch uitverkocht Ajax Stadion ging Ajax als gebruikelijk weer fel van start hetgeen in een mum van tijd resulteerde in twee goals van Pettersson en Van 't Schip. Helaas viel de ploeg daarna wat terug en kreeg Volendam de gelegenheid 2-1 te scoren terwijl Ajax in feite het karwei al lang had moeten afmaken. Nu bleef die 2- 1 stand erg lang op het bord staan en dan weet je het maar nooit met Volendam. Een gelijke stand heeft er ook zeker ingezeten maar Menzo redde uitstekend op een snelle uitval. Gelukkig tekende invaller Willems kort voor tijd voor 3-1 zodat de druk van de ketel was. Maar het beeld bleef toch hangen dat Ajax in het veld veel beter speelde dan de tegenstander, maar het niet voldoende in doelpunten kon uit drukken. De prachtigste aanvallen stierven voor het doel in schoonheid. De winst was evenwel een feit en Ajax kon twee punten bijschrijven op de ranglijst. Tot zover... Tijn Middendorp We hebben veel pech met het vaststellen van de vriend schappelijke wedstrijden tegen AC Milan. 18 september zouden we in het San Siro stadion spelen, maar anderhalve week daarvoor kregen we bericht dat de wedstrijd niet door kon gaan. Het veld was dermate slecht, dat er niet gespeeld mocht worden. Ons voorstel om op 2 of 9 oktober in Amsterdam te spelen is inmiddels door AC Milan afgewezen. Nu wach ten we op nieuwe voorstellen van hun kant. De jubileumwedstrijd zou dus nog wel eens een probleem kunnen geven. Wèl is zeker dat we het feest tijdens ons 90- jarig bestaan zullen gaan vieren. Als datum is 24 november genoemd, maar ik verwijs graag naar de informatie hierover in dit clubblad. Wat het nieuwe stadion betreft verkeren we in een belangrij ke fase. Te elfder ure hebben de investeerders zich uit het projekt teruggetrokken. Het bestuur van Ajax, groot voor stander van het projekt in Zuid-Oost heeft teneinde het plan te "redden" aangeboden om te trachten het ontbrekende bedrag middels plaatsing van aandelen bij elkaar te krijgen. Hoe dit zal gaan en of het zal lukken, moet in de komende weken, maar in ieder geval vóór 30 november a.s. duidelijk worden. Mocht het mislukken, dan houden wij een tweetal andere opties achter de hand. Wij houden U op de hoogte. Het bestuur van de stichting F-side heeft ons mondeling en later schriftelijk laten weten zich zelf op te heffen. Direkte aanleiding hiervoor zijn de gebeurtenissen aan het einde van de Open Dag, waarbij de Ajax-tent door F-siders, of althans personen die zich daarvoor uitgaven, werd vernield. Men meende de verantwoordelijkhied niet langer te kunnen en willen dragen. Ik heb respekt voor hun beslissing en het toont tevens aan, dat mijn opmerkingen aan het adres van het stichtingsbestuur gedurende mijn besturingsperiode juist zijn geweest. Ik meende en meen nog steeds, dat er met het stichtingsbestuur altijd goed te praten viel, ook al waren we het vaak oneens, en dat er afspraken met hem te maken waren, en ook steeds werden nagekomen. Het is echter jammer te moeten konstateren dat ze niet altijd "grip" op hun mensen hadden, waardoor zaken escaleerden. Tevens zij opgemerkt, dat het soms ook niet F-siders waren die problemen veroorzaken, maar wèl voor F-siders werden aangezien. Het einde van de Stichting F-side betekent tevens, het einde van het F-side home. Het bestuur zal zich beraden over wat er met die ruimte zal gebeuren en hoe onze verdere kontak ten met supporters zal verlopen. Duidelijk is dat de Ajacied daar een belangrijke rol in zal spelen, zal spelen. Het bestuur heeft besloten, dat het schenken van alkoholi- sche dranken, of het inbezit hebben of nuttigen daarvan, vóór en tijdens, alle thuiswedstrijden van het eerste elftal van Ajax verboden zal zijn. Dit geldt voor alle etablissementen, de kantine op Voorland, de bestuurskamer en het spelershome. Wij hebben deze beslissing genomen voor uw aller comfort en veiligheid. Het is jammer te moeten konstateren dat er donateurs en bezoekers zijn, die desalniettemin menen drank van huis mee te moeten nemen. Zij bestellen dan Cola en doen daar zelf hun "tic" in. Deze personen bewijzen Ajax daar geen dienst mee, maar zichzelf ook niet. Wij zijn in deze kwestie n.l. onverbiddelijk er zullen zonder aanziens des persoons handelen, door de betrokkenen uit het stadion te laten verwijderen. U heeft in de kranten iets kunnen lezen over automatische toegangskontrole bij Ajax, Feyenoord en PSV. Ik wil daar hier slechts over kwijt, dat e.e.a. nog bestudeerd wordt en dat het te vroeg is om daarover in details te treden. Het is altijd goed om na te gaan, of iets wat je nu handmatig doet niet beter en sneller m.b.v. computers kan. Dat geldt dus ook voor kaart-en seizoenkaart verkoop en met dat onder zoek zijn deze drie clubs bezig. Andere trouwens ook. Ik wens U allen veel plezier bij de komende wedstrijden. Michael van Praag, Voorzitter.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 7