Speaker Floris Thoolen Ajax is niet uit te Afax is een gevoel Dat het leven vaak met heel veel toevalligheden in elkaar zit wordt weer eens bewezen wanneer wordt gesproken met Floris Thoolen, zeer bekend en gezien in de Amsterdamse sportwereld en dan met name in de wereld van de voet balarbitrage, maar zeker ook bij Ajax waar hij sedert oktober 1989 de microfoon hanteert bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. En hij doet nog veel meer, ook buiten Ajax, waar hij bij za ken wordt betrokken omdat hij er gewoon altijd is. Actief op veler gebied en nooit te beroerd om zijn nek uit te steken, vooral als het gaat om de zwakkeren in onze samenleving. Tot op de dag van vandaag heeft hij een scala aan werk zaamheden gedaan en is ook nu nog betrokken bij veel acti viteiten die hij allemaal de revue laat passeren bij het ge sprek wat ik met hem had in de bestuurskamer op Voorland, waar de jeugd van Ajax zich laat gelden zowel op het veld, als in geluid in de kantine. De omroeper: "In de sport en dan met name in het voetbal ben ik in 1971 begonnen. Niet als voetballer want daar zag ik al gauw het nut niet van in, gezien de veelheid aan blessures en de vele gewonden die ieder weekeinde weer richting Eerste Hulp werden gebracht. Nee, ik werd scheidsrechter bij de KNVB afdeling Amsterdam. Op jonge leeftijd had ik ook nog wel eens kritiek op wat scheidsrechters. Toen zeiden de mensen om me heen; als je het zo goed weet, waarom word je dan zelf geen scheids rechter? Dat vond ik een goed idee en op het moment dat ik achttien werd heb ik mij opgegeven voor de cursus en ben ik gaan fluiten. In 1978 promoveerde ik naar de KNVB. Nee, ik geloof niet dat je per se zelf moet hebben gevoetbald om goed te kunnen fluiten. Je moet vooral veel plezier in de voetbalsport hebben. Kijk, scheidsrechters zijn meestal toch wel wat einzelgangers. Je bent een eenling terwijl voetbal toch een teamsport is. De meeste scheidsrechters zijn ech ter wel gewend zich vrij alleen door dat voetbal wereldje te bewegen. Vaak miskend door spelers, trainers, bestuursle den en publiek, zich soms zelf iets te hoog inschattend ter wijl spelers vaak vinden dat zij ergens onder het voetbal thuishoren. Naar mijn idee hebben ze een plaats middenin. Je zult mij trouwens zelden of nooit kritiek horen leveren op scheidsrechters. Omdat ik uit eigen ervaring weet wat het is scheidsrechter te zijn. Om week in week uit bij iedere wed strijd weer de grootste zin en onzin naar je hoofd geslingerd te krijgen. Dat valt niet mee. Daar komt nog bij dat ik ruim 9 jaar fungeer als grensrechter bij de A1 -junioren van Ajax. Ik heb al zo'n 160 wedstrijden staan vlaggen, dus weet ik ook wat voor hondebaan dat is. Wel of geen buitenspel, je kent dat wel. En dan dat commentaar van de mensen die het al tijd beter weten. Terwijl ze niets weten van afspraken die er altijd gemaakt worden tussen scheidsrechter en grensrech ter waardoor er een goed samenwerkingsverband ontstaat en iedereen z'n taak weet. Je moet als grensrechter ook je plaats weten. Ondergeschikt aan de scheidsrechter. En als je dat niet kan opbrengen moet je geen grensrechter wor den. Veel clubgrensrechters hebben daar nog wel eens moeite mee. Via een oom van mij raakte ik betrokken bij de FC Amster dam, maar ik was in die tijd ook zeker al supporter van Ajax. Velen vonden dat altijd gek. Om van twee clubs supporter te zijn. Ik had daar geen moeite mee. Het waren twee Amster damse clubs en als geboren en getogen Amsterdammer ging ik de ene week naar FC Amsterdam en de andere week naar Ajax. Gedurende de laatste vier jaar van het be staan van FC Amsterdam ben ik nog leider geweest van het C-elftal. Toen de club ophield te bestaan vatte ik het plan weer op scheidsrechter te worden maar op dat moment werd ik benaderd door de KNVB afdeling Amsterdam om zitting te nemen in de nieuw te vormen tuchtcommissie. Met m'n 28 jaar was ik daar veruit de jongste. Ik zat toen trouwens ook al in de commissie schoolvoetbal van de KNVB afdeling Amsterdam. Na nog wat andere za ken aangepakt te hebben en FC Amsterdam ophield te be staan, ging Tonny Bruins Slot over naar Ajax. Die vroeg mij op een gegeven moment vaste grensrechter te worden bij de A1 -juniores van Ajax. Dat heb ik dus gedaan, vooral om

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 13