Kroniek 11 Kopii 11 Aangezien - naar wij vermoeden - een gedeelte van de Ajax- aanhang (nog) niet op de hoogte is van enkele wijzigingen in bestuurs- en andere functies, willen we hiermede de KRONIEK beginnen. JAN WESTRIK, onze secretaris, heeft na een periode van 22 jaar, in welke tijd hij zijn taak op werkelijk voorbeeldige wijze vervulde, het bijltje erbij neergelegd. Waren er o.m. op de jaarvergadering van de Ledenraad, als mede tijdens de Algemene Ledenvergadering reeds woorden van lof geuit, op een zeer druk bezochte receptie in de Be stuurskamer, werd daar door de buitenwacht nog het een en ander aan toegevoegd, onder aanbieding van fraaie bloemen, cadeaux en zo meer. Ook burgemeester Ed van Thijn gaf namens het gemeente bestuur acte de presence, terwijl de heer Jaspers, JAN het Gouden Bonds-insigne als onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond opspeldde. Als opvolger van de scheidende secretaris sprak de Ledenraad zich uit voor de heer JAN NEEFJES, tot dusver bestuurslid voor het amateurvoetbal. Veel succes zij hem toegewenst. JAN op zijn beurt gaf de pijp aan Maarten, deze laatste in de per soon van de heer ROB BEEN, tot nu toe jeugd-secretaris. Deze laatste functie wordt nu waargenomen door de heer FIANS BUVANK, die dank zij zijn reeds meerdere jaren betoonde activiteiten jegens AJAX jongste jeugd, de klappen van de zweep al goed kent. Wij wensen ROB en FIANS ook veel succes toe. Niet ontkend kan worden dat onze club volop in de belangstel ling staat waaraan de resultaten en het vertoonde spel zeker debet aan zijn. Cijfermatig valt misschien alles wat tegen maar daar staat tegenover dat het vertoonde spel alle hoop geeft voor de toekomst en dat dan de resultaten niet lang op zich zullen laten wachten. Veranderingen nemen nu eenmaal tijd in beslag al ziet iedereen graag direct succes. Geduld is evenwel - ook in het voetbal - een schone zaak. Er wordt hard gewerkt aan een spelsysteem wat op z'n minst het publiek moet ver maken en dat ook wat leven in de voetballerij brengt. Natuur lijk gaat dat gepaard met wat nederlagen maar het heeft aan de andere kant ook z'n positieve invloeden op het hele voetbal want Ajax heeft weer iets nieuws. Het publiek komt daar naar kijken en waardeert de moed van de club om dit te beginnen. Johan Cruijff verdient met z'n ploeg meer lof dan hij nu heeft. Hij verdient op z'n minst waardering; het is goed om door te zetten. Na het Amsterdam 710-toernooi begon het echte werk in deze competitie met de uitontmoeting tegen Excelsior in de Kuip. Een prachtige zondag bracht ons evenwel niet een even mooie wedstrijd. Door goals van Rijkaard, Van Basten en De Wit werd de winst wel veilig gesteld, maar Excelsior stelde daar twee goals tegenover, zodat van een overtuigende zege geen sprake kon zijn. Vervolgens reisde het Ajax-gezelschap af naar Spanje om aldaar deel te nemen aan het Joan Camper-Toer nooi van Barcelona. Het Ajax-in-nieuwe-stijl maakte daar vol ledig de show. Ondanks de nederlaag tegen HSV Hamburg in de eerste wedstrijd (1-2). In de tweede ontmoeting tegen Rapid Wien werd voor 100.000 mensen een wervelende show opgevoerd met een 4-2 overwinning als resultaat. Maar be langrijker nog, een dol enthousiast publiek dat van de ploeg niet genoeg kon krijgen. Lovende kritieken alom. Vervolgens eiste de competitie weer alle aandacht. AZ '67 in Alkmaar was de volgende tegenstander. Nooit eenvoudig om daar de punten te pakken. Juist tegen Ajax speelt AZ '67 meestal één van z'n beste wedstrijden. Dit keer evenwel was het meer angstig dan goed. De 1-2 winst door goals van Rijkaard en Vanenburg was wat schamel maar toch voldoende voor de volle oogst. Dan Ajax-PSV op woensdagavond 28 augustus. Een wat ongelukkig moment bij een dergelijke wedstrijd, doch daar heeft onze voorzitter al eerder in ons clubblad over gesproken. De wedstrijd verliep enerverend doch helaas met een voor Ajax negatief resultaat. Na een 0-2 ruststand veerde Ajax evenwel volledig op naar 1-2 door Van Basten en het had natuurlijk 2-2 moeten zijn door de straf schop, helaas gemist door Arnold Mühren. Toen knapte er wat in de Ajax-formatie, liep PSV uit naar 1-3, werd het nog wel 2-3 door Rijkaard maar in een alles of niets offensief werd het uiteindelijk 2-4 en was de eerste nederlaag een feit. Maar de waardering voor het Ajax-spel in de tweede helft was groot. Het verdiende meer maar kreeg het niet. Vervolgens het vol gende moeilijke duel in Groningen. Een altijd wat beladen ajax-nieuws Clubblad van de Amsterdamse Football-Club Ajax" Maandblad Seizoen 1985/1986 - september/oktober No. 2/3 Abonnement (voor niet-leden) 25,- per jaar ff Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, 1171 SP Badhoevedorp Vaste medewerker W. W. Heisterkamp Administratie-adres jjjj Middenweg 401,1098 AV Amsterdam Postbus 41885, 1098 DB Amsterdam Advertentie-exploitatie ct Gosewehr, Amstelveenseweg 1020,1081 JT Amsterdam, telefoon 445582 Layout en druk Weltevreden Graf ica B.V. Bloemgracht 135,1016 KL Amsterdam SS voor het volgende nummer moet uiterlijk 9 november a.s. S9 S§ op het redactie-adres aanwezig zijn. 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1985 | | pagina 1