Kroniek ajax-nieuws U zult ongetwijfeld uit de verschillende communicatie-media hebben vernomen, dat de betrekkingen tussen AJAX en de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) definitief zijn verbroken. Verder werd publiciteit gegeven aan een vergadering der FBO, met betrekking tot de verkiezing van een ander sectiebestuur, waarvan intussen wel al bekend was geworden dat de aftre dende Jaap van Praag bij enkele kandidaatstelling zou worden opgevolgd door Feyenoord-man Guus Couwenberg. Wat zich daarbij allemaal afspeelde kan niemand anders haar fijn uit de doeken doen dan de man die zo nauw bij een en ander betrokken was, maar met betrekking tot de drang tot vernieuwing van het beleid in het Betaalde Voetbal, helaas niet de nodige steun ontving: onze voorzitter TON FIARMSEN. Daarom ditmaal wel uw bijzondere aandacht voor het 'PRESI DENTIEEL' op de volgende pagina's. Waar waren wij de vorige keer, wat betreft de voetballerij blijven steken Juist, dat was PSV—AJAX. We komen dan aan de ontmoeting AJAX—PEC Zwolle, waarbij wij ten aanzien van de gasten bekende namen ontdekten als die van Jan Weggelaar en Peter v. d. Hengst. Rinie van Roon was in ver band met een blessure, afwezig. Neen, geen beste wedstrijd. Daar was de tegenstand ook niet naar. Er waren een paar goede opgezette aanvallen van Peter v. d. Hengst, maar daar hield het dan ook mee op. De winst die we behaalden, 30 kwam door doelpunten van Gerald Vanen burg (2x) en Wim Kieft. Een uitverkocht (waar is dat niet waar AJAX komt) sportpark Kaalheide ontving de Amsterdammers mét Cruyff. Hoewel Johan nog niet geheel fit zich niet zo liet gelden, bracht zijn aanwezigheid weer evenwicht in ons elftal. In de eerste helft werd Olsen binnen de beruchte lijnen duidelijk onrecht matig getackeld en scheidsrechter Charles Corver bedacht zich dan ook geen moment, wat betreft de bal op de witte stip te leggen. Jan Mölby voltrok het vonnis (0—1). Na de hervat ting tikte Jan een bal door naar Vanenburg die de koud inge vallen Molenaar de kans bood er 0—2 van te maken. Drie minuten voor het einde toch nog een Limburgs doelpunt van oud-Ajacied Martin van Geel, maar dat bracht de overwinning niet meer in gevaar. De wedstrijd aan de Middenweg tegen AZ'67 heeft in het alge meen de ruim 20.000 toeschouwers niet bijster kunnen boeien. Inderdaad zijn de Alkmaarders momenteel niet meer de grote tegenstanders van weleer. Aan de andere kant: het was bij AJAX nu ook niet om enthousiast over naar huis te schrijven. INe wonnen wel nl. met 20 (en de goals waren afkomstig van Gerald Vanenburg en Jesper Olsen) maar qua voetbal hebben wij het wel beter gezien. Scheidsrechter de heer Van Swieten. Willem IIAJAX werd een regelmatige 30 overwinning voor Lerby c.s. In het veld was de krachtsverhouding zeker meer dan drie doelpunten, maar misschien spaarden de Ajacieden zich (zonder Cruyff en zonder Dick Schoenaker, beiden licht geblesseerd) in verband met het komende programma, waarin o.a. Feyenoord—AJAX. De thuisclub had o.m. de steun van Toine van Mierlo, eens international, nu bij Birmingham en door de Tilburgers van deze club voor de lopende competitie geleend. Wel een snelle speler, maar Edo wist daar wel raad mee. Financieel een goede dag voor de thuisclub15000 bezoekers. Wim Kieft was 4 november jl. in Parijs, om aldaar de 'gouden schoen' in ontvangst te nemen, als onderscheiding voor het feit dat hij het afgelopen seizoen Europees topscorer was. Nog van harte gefeliciteerd, Wim. Als nummer 2 stond daar Kees Kist (zilver). Onze gelukwensen aan hem. Het was bij Adidas dus met recht dat Holland een woordje (of schoentje) meesprak. In dit nummer van 'Het Ajax-Nieuws' komt de jaarlijkse adres senlijst voor, gemaakt naar de laatste gegevens die bekend zijn. Ons verzoek aan de betrokkenen is nauwkeurig na te gaan of adres en telefoonnummer nog kloppen, zo niet dan gaarne bericht aan de Administratie, waarna in het volgende clubblad de rectificatie volgt. Het Sinterklaas-feest voor de jongste Ajax-jeugd zal gehouden worden op zaterdag 4 december a.s. Nadere berichtgeving hieromtrent aan de betrokken jeugd— volgt uiteraard nog. Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" SS II Maandblad Seizoen 1982/1983 - november 1982 - No. 3 SS SS H Abonnement (voor niet-leden) 25,-per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie II A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp SS Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost ff Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica'b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. ff Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 8december a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1