Kroniek ajax-nieuws U zult het ons hopelijk niet euvel duiden als wij in deze laatste Kroniek van het seizoen 1981/1982, wat de A-Selectie aangaat, niet meer gedetailleerd de laatste competitie-resultaten weerge ven, die uiteindelijk leidden naar het behalen van het LANDS KAMPIOENSCHAP. Zéér in het kort dus: de 'topper': AJAX-PSV werd 3-0, in Deventer kreeg GO AHEAD EAGLES met 1-2 van ons klop en na een wat benauwde zege op de FC UTRECHT (1-0) en de 1-1 bij RODA J.C. werden de wenkbrauwen toch wel even gefronst, hoewel de concurrentie intussen wel een paar steken had laten vallen, waardoor de 'titel' ons praktisch niet meer kon ontgaan. Maar de op één-na laatste partij ging tegen AZ'67, waarvoor het Olym pisch Stadion al weken lang uitverkocht was en nu zou het toch niet leuk zijn - en zeker niet voor de AJAX-aanhang, als de champagne voor niets naar het Stadionplein zou zijn gekomen en we pas in de laatste wedstrijd in Haarlem, tegen de club van die naam, de vlag konden hijsen. Wel, een minuut of tien voor het einde was de stand 3-2 in Ajax-voordeel. Er was al de nodige deining op de tribunes - vooral op de staanplaatsen - om straks de eerste te zijn voor het doen daveren van de juichtoon... Toen echter de 'speaker' bekend maakte dat 's middags Johan Cruyff voor het volgend seizoen bij AJAX had bijgetekend, ja, toen barstte er zóveel vreugde los, toen was er zóveel enthousiasme dat (helaas voor de Direktie van het Olympisch Stadion) de afrastering bezweek. Er was geen houden meer aan en 'ref' Charles Corver deed er verstandig aan, de enkele minuten die nog restten, maar af te fluiten. Zo ging dat op zaterdagavond 14 mei negentienhonderd twee entachtig. Voor de Twintigste Keer in ons 82-jarig bestaan De Gouden Plak... een ongekend record! Een enthousiaste AJAX-aanhanger heeft uitgerekend dat twintig keer Kampioen van Nederland in 82 jaar dus neerkomt op ongeveer eens per vier jaar. Maar zegt hij, als je uitgaat van de eerste keer dat is geweest in 1918 en je telt de jaren 1940/45 niet mee, dan kom je op ca. eens per drie jaar. Houden we alleen het aantal Kampioenschappen voor ogen sinds de intrede van het Betaalde Voetbal (gestart 26 jaar geleden, waarin AJAX twaalf keer de 'titel' voor zich opeiste) dan wordt het: eens in de twee jaar. U ziet, zo wijst hij ons er op: stééds meer, steeds vlugger. We dachten even aan Phida Wolff, die ergens in deze editie, bij zijn ode aan AJAX zegt: '...de gouden plak alweer, alwéér, Ajax, ik vraag om verschoning, is er dan geen einde meer...? In de achter ons liggende maanden sloot het bestuur contracten met twee sponsors af n.l. T.D.K. en Gall Gall. In zijn 'Presidentieel' geeft voorzitter Harmsen daarover een nadere uiteenzetting. Op 7 juni jJ. organiseerde de Jeugd- en Ontspannings-commis- sie een afscheidsavond van het seizoen 1981/1982 (JEUGD) in het Restaurant van de Jaap Edenhal. Was het tot nu toe de gewoonte de huldiging der Kampioenself tallen op de Algemene Ledenraadvergadering te doen plaatsvin den, komt het ons inderdaad beter voor dit, zoals nu, meteen na afloop van de competitie te doen als de jongens nog min of meer in een kampioensroes zijn. Wachten tot de Algemene Ledenver gadering duurt te lang (september); bovendien zijn velen dan nog met vakantie. Het werd een ware feestavond met o.a. film verzorgd door de heer TJEPKEMA (de finale Europa Cup 1 1972 gespeeld in Rotterdam tussen AJAX en INTER. AJAX won met 2-0 (Cruyff). Naar onze smaak tot op heden nog steeds de mooiste finale ooit gespeeld). Daarna sprak onze voorzitter TON HARMSEN een wijs en tegelijk waarschuwend woord tot de Jeugd, waarna hij tot huldiging van de kampioenen overging en tevens woorden van lof uitte aan het adres van de leiders, trainers, commissieleden en anderen. De B1 -juniores hadden iets leuks bedacht voor hun leider Cor van Eijden en trainer Dick de Groot en de dames van beiden. Het optreden van de bandparodist was bijzonder succesvol, waarna hoofdtrainer AAD DE MOS wees op het komende seizoen 1982/1983 waarin getracht moet worden te behouden wat bereikt is en zo mogelijk nog te verbeteren. 'Dat zal inspanning van al onze krachten vergen'. Een zeer geslaagde avond. Hulde aan de organisatoren. Vergeten wij tenslotte niet de eind-uitslag van de laatste competi tie-wedstrijd: Haarlem-Ajax 1-3 en mogen we niet verzuimen - zéker niet - de partij te memoreren die Ajax als sparringpartner tegen het Belgische Nationale Elftal speelde zulks als laatste onderdeel van het voorbereidingsschema van de Belgen in verband met de deelname aan de W.K. te Spanje. Een heel goede eerste helft (1-2 voor Ajax); na de hervatting zakte het bij ons wat af. Door een fout in onze verdediging kwam de gelijkmaker, kregen de Belgen plotseling vleugels en wonnen met 4-2. Eén en ander ten aanschouwe van zo'n 40.000 bezoekers die duidelijk blijk gaven te hebben genoten van fraai voetbal. Het seizoen 1981/1982 is voorbij. Helemaal voorbij. Tot en met de Receptie in het CREST-HOTEL is in deze editie opgenomen en dat was het werkelijke einde. Clubblad van de Amsterdamse Football-Club 'Ajax' Maandblad Seizoen 1981 /1982 - mei/juni - no.'s 7/8 Abonnement (voor niet-leden) f 25,- per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20,1171 SP Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 4011098 AV Amsterdam-Oost Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, 1081 JM Amsterdam, tele foon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, 1016 TN Amsterdam-C. Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 14 juli a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1