Kroniek ajax-nieuws Op dinsdag 16 maart j.l. belegde het Ajax-bestuur een Pers conferentie ter presentatie van het Rapport 'AJAX-BEGE- LEIDT' samengesteld door de Studie- en Begeleidingscom missie, zijnde een verslag van 5 jaar ontwikkeling bij studie en begeleiding van voetballers, groeiende van de jeugd tot en met spelers van de A-selektie. Het werk van de Commissie is in die vijf jaar reeds tweemaal aanleiding geweest voor interviews in ons clubblad (Tijn Mid dendorp) zodat in ieder geval binnen de club er wel al de nodige bekendheid bestond. Het Ajax-bestuur meende er ech ter goed aan te doen, mede in het belang van ons voetbal in het algemeen, de resultaten van die vijf jaren in een Rapport te doen samenvatten en via de Pers naar buiten te brengen. Naast grote opkomst van de heren van de Pers, waren ook vele officials aanwezig, zoals de heren J. C. v.d. Klink en Drs M. Roemers van de Stichting Arbeidszaken van het Betaalde Voetbal, de heer K. Jansen (VVCS) de heer Dé Stoop (KNVB) de heer Feringa (KNVB-amateurs)e.a. Na de inleidende woorden van voorzitter Ton Harmsen en nog enige verdere toelichting van de heer I. Waas, reageerden bovengenoemde heren allen met waarderende woorden voor dit belangrijke werk door onze club op touw gezet. Vooral in de regionale Pers werd aan een en ander uitvoerig aandacht geschonken, terwijl van de grote dagbladen het voornamelijk 'Het Parool' was dat in een positieve beschou wing zijn lezers uitgebreid omtrent de bijeenkomst en het doel daarvan informeerde. In ons vorige clubblad (pagina 12 'wij lazen vooru') repten wij over een vergadering van de BAVA (Belangenvereniging Ama teur Voetbalclubs Amsterdam en omgeving) én Ajax-bestuurs- leden e.a. om te komen tot een betere verstandhouding tussen Amateurs -waarin jong talent opduikt- en het Betaalde Voet bal, in dit geval AJAX, dat alle mogelijkheden heeft om zo'n opvallende jeugdspeler tot ontwikkeling te brengen. Gezame- lijk zou op deze wijze gewerkt kunnen worden aan groei en bloei van het Nederlands voetbal en de plaats van dit op het internationale vlak. Die eerste bijeenkomst over bovengenoemde materie is dan gevolgd door een tweede en wel op 9 maart j.l., waarvoor opnieuw grote belangstelling bestond, vooral ook van AJAX- zijde. Van ons bestuur waren aanwezig vice-voorzitter Adri van Eijden en de commissaris voor het Amateur-voetbal Jan Neef jes, verder de voltallige Studie- en Begeleidingscommissie, meerdere leden van de Jeugdcommissie, Johan Cruijff, trainer Aad de Mos e.a. Aan het einde van de discussies kon worden geconcludeerd dat er tussen beide partijen een verdergaand beter begrip was gekweekt en op grond daarvan in de toekomst op een betere samenwerking in het belang van ons voetbal in het algemeen, gerekend mag worden. In ons laatste clubblad is het resterend programma niet geheel juist afgedrukt. Wij vermelden elders in dit nummer een rectifi catie vanaf 19 april. Uiteraard met onze excuses! Op 18 maart j.l. het 82-jarig bestaan van onze mooie club, met traditie-getrouw de Ajax-vlag uit bij Appie Velleman in de Kruislaan en uit Hongarije het telegram met 'Hartelijk Gefeli citeerd' van Dr Péter Göcze. Met onze dank. We gaan over naar de voetballerij. Met onze A-selektie nog steeds op de tweede plaats, nu met één punt achterstand op PSV (dat 18 april a.s. naar Amsterdam komt). Ja, één punt achterstand intussen, omdat de Philips- mensen, op eigen terrein nog wel, een nederlaag moesten slikken van Feycnoord. En dat geheel tegen de verhouding in. Een in het veld véél sterker PSV moest via een penalty gelijk komen, waarna een puur geluk-schot van Wijnsteker van grote afstand afgevuurd, precies, maar dan ook precies via de krui sing lat/paal achter Doesburg belandde. Ja, hoe grillig dat voetbal soms kan zijn. MetAZ '67 dicht op onze hielen en direct daarachter de FC Utrecht is er volop spanning. En in dit gedeelte van de competitie is het dan vooral attent zijn bij wedstrijden tegen degradatie-candidaten, die vaak met wanhoops-voetbal pogen te redden wat er nog te redden valt. Eén van die clubs is De Graafschap in Doetinchem en dat leek ook aanvankelijk niet zo eenvoudig. We kwamen met 1-0 ach ter waarna het lang in de tweede helft duurde eer de gelijkma ker achter doelman Pasveer verdween. Toen was het ijs ook gebroken en kon de terugreis met een 1—4 overwinning wor den aanvaard. (Kieft, Lerby, Schoenaker en la Ling). De thuiswedstrijd tegen MVV verkreeg niet zo'n hoge score. Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" P Maandblad Seizoen 1981/1982 - maart/april 1982 - No. 6 Abonnement (voor niet-leden) 25,-per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres If Middenweg 401, Amsterdam-Oost ff 5§ Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica'b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. - Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 14 mei a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. i§ 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1