Kroniek ajax-nieuws Helaas is er tijdens het leggen van de laatste hand aan ons vorig clubblad, met name het inbinden, bij een deel van de oplage iets misgegaan. Er waren mensen die spraken van dubbele pagina's, terwijl bij anderen daarentegen meerdere bladzijden ontbraken. Onder aanbieding van excuses nemen wij aan dat u er begrip voor kunt opbrengen, dat zoiets weieens kan gebeuren. Natuurlijk, het mag niet voorkomen, maar waar gewerkt wordtinderdaad, gaat het soms scheef. Mocht u een 'ongeregeld' exemplaar hebben ontvangen, dan zijn wij natuurlijk alsnog gaarne bereid u een correct clubblad te sturen. U gelieve dit dan aan onze administratie (telefoon 020-946515) kenbaar te maken. Op zondag 7 februari dan eindelijk weer eens een thuis wedstrijd, tegen V\/ILLEM 2, de financieel diep in de put zittende Tilburgers. Nu, dat was aan hun spel helemaal niet te merken. In ieder geval slaagden zij er in vóór de rust de schaal in evenwicht te houden. Nu moet daar direct aan worden toegevoegd dat in die eerste 45 minuten er weinig van de Ajax-ploeg uitging, waardoor bij velen de vreugde over de hervatting van de voetballerij flink werd getemperd. Een slappe vertoning, slecht plaatsen, weinig maatgevoelneen, niet bevorderlijk voor publieke belangstelling. Na de pauze kwam de Ajax-ploeg dan werkelijk nog op gang en sprak ook de betere conditie van de onzen een woordje mee. l/Ve reikten naar 4_0 op naam van Johan Cruijff (2x), Soren Lerby en Dick Schoenaker. Balverlies van Tscheu la Ling had tot gevolg dat V\/illem 2 via invaller v. d. W/eI nog kon tegen-scoren. Het was in het verleden voor Ajax vaak slecht kersen eten in Zwolle tegen PEC, de club van Rinus Israels en ex-Ajacied Peter v. d. Hengst. En hoewel de gastheren momenteel geen daverende positie op de ranglijst innemen, zijn juist dat soort ploegen vaak tot verrassingen in staat. Nu, daar is deze keer dan geen sprake van geweest. Het spel van de gastheren kwam overeen met hun huidige welstand, terwijl Ajax een uitstekende wedstrijd speelde met de schittering van een Olsen (twee geweldige doelpunten), een Cruijff, een Vanenburg, een Peter Boeve, kortom de ploeg draaide voortreffelijk. De derde goal bijvoorbeeld was een sublieme actie van Johan, prachtig de bal doen neerdalen bij de tweede paal, waar Gerald prompt aanwezig was om met een 'knik' de bal achter doelman Van Geffen te deponeren. Met een 'bal in eigen doel' (pechvogel: Frank Rijkaard) moest de eer voor de thuisclub worden gered. Het echtpaar LUBBERS heeft ons verlaten om elders een andere functie te aanvaarden. V/ij wensen hen alle goeds toe. Als 'newcomers' begroeten wij de heer en mevrouw VAN INGEN, die hun werkzaamheden inmiddels zijn begonnen. Gaarne wensen wij hen vanaf deze plaats veel succes toe. \A/ij hebben nog een dankwoord te vermelden afkomstig van HENK LAKEMAN, jegens bestuur, trainer en natuuurlijk spelers van de Juniores B-1 en A-2, één en ander voor hun belangstelling en medeleven tijdens Henk's blessure. Het carnaval-feest van en door de vrienden van AJAX is zeer succesvol geweest. André Kraan, die er bij was, schrijft er het één en ander over, elders in dit clubblad. Zo tussen de bedrijven door vloog onze A-selectie woensdag 17 februari jl. even naar Toulouse voor een 'friendly game' tegen TFC (Toulouse FC), momenteel koploper in de tweede klasse van de Franse Voetbalbond. Zo tegen de 12.000 toeschouwers hebben, laaiend enthousiast over het door Ajax vertoonde spel, onze jongens hartelijk toe gejuicht. Negen doelpunten vielen er ook maar even te ge nieten, waaronder beauties'. La Ling scoorde viermaal, Lerby tweemaal en Olsen, Schoenaker en Silooy elk één keer. Ook in de Franse pers is de bewondering voor hetgeen Ajax ten beste gaf luid bejubelt. Onder koppen als 'AJAX LESSIVE LE TFC (9-0)!!' of 'AJAX-TFC 9-0. LA LEQONÜ' wordt de grandioze vertoning die ons elftal het publiek voorschotelde nog eens uitvoerig aan een nabeschouwing onderworpen. Het valt nogal mee, wat betreft de doping bij voetballers, zo lezen wij elders. Tot deze conclusie komt een commissie- Doping Geduide Middelen, die in opdracht van de KNVB een onderzoek heeft ingesteld naar het gebruik van stimulerende middelen onder voetballers. Berekeningen hebben uitgewezen dat circa één procent van Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1981/1982 - februari - No. 5 Abonnement (voor niet-leden) 25,-per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. ff 98 Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 25 maart a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1