Kroniek ajax-nieuws Vanachter de Redactietafel in de eerste plaats een voorspoe dig 1982 voor u en de uwen toegewenst, met daarbij in het bijzonder een goede gezondheid, nog altijd het allerbelang rijkste in ons aards bestaan. In dit verband speciaal goede wensen voor alle zieken. Moge door goede samenwerking Ajax in dit Nieuwe Jaar weer zijn plaats weten te veroveren in de voorste gelederen van het Nederlandse- en Europese Voetbal. Mogen wij tevens met krachtige steun aan het bestuur er daarbij in slagen onze monetaire situatie weer sterk te maken. Nogmaals: in goed overleg, met het nodige begrip voor elkaar alsmede respect en maar met dat éne belang voor ogen: AJAX!, de club. Laten we het daar op houden. tVat we verder in deze kolommen over voetbal hebben te vertellen is niet veel. Ajax-Haarlem was de laatste thuiswed strijd vóór de z.g. winterpauze; de uitwedstrijd tegen NEC ging niet door evenmin de eerste wedstrijd voor de tweede periode seizoen 1981-1982 met name Feyenoord-Ajax. Dat was voor zowel de Nijmegenaren als de Rotterdammers in verband met het weer bij Ajax optreden van Johan Cruijff wel jammer (beide rekenden natuurlijk op het bord 'uitverkocht') maar de velden waren werkelijk onbespeelbaar. Ajax-Haarlem dan met bij ons weer Johan Cruijff in de gelede ren. Dit na een periode van: komt hij welkomt hij niet. Nu ja, u weet het allemaal wel zo'n beetje als vanouds zouden we haast zeggen: van de zijde der communicatie-media alle mo gelijke verzinsels, leugens e.d. om maar zoveel mogelijk span ning en liefst ook nog tweespalt teweeg te brengen. In dit geval herhalen wij gaarne de woorden van de heer Hans Muller (hij speelde een belangrijke rol bij Johan's terugkeer) tot de Pers n.l. dat óók aan de sport-medaille twee kanten zitten en dat het de sport (in dit geval voetbal) zeker niet ten goede komt alléén maar de minder goede zijde te bekijken. Kritiek mag er zijn, ja, MOET er zijn, maar aan de góede zaken in het voetballeven mag niet worden voorbij gegaan. En als daarbij dan ook nog ervaren wordt dat de berichtgeving juist wordt weergegeven, en er maar niet op los gefantaseerd wordt om de krant vol te krijgen, dan zal de verhouding met de clubs c.q. clubbesturen aanzienlijk beter worden. Goed, komen we nog terug op Ajax-Haarlem. Een prima wed strijd. Een genot voor de toeschouwers, twee teams met aan vallend spel waarbij bij tijd en wijle Haarlem niet onderdeed voor Ajax, ja, het zelfs zó was, dat een 2-1 of 3-1 voorsprong voor de gasten bij rust, zeker niet onmogelijk was geweest. Op het middenveld: Cruijff, alsof hij niet weg geweest was. Zijn fantastische 'lob', waarmede het eerste Ajax-doelpunt werd ingeluid, bracht de duizenden toeschouwers in extase. Ook de derde goal was opvallend. Vanaf de achterlijn zette Johan na een 'binnendoor/buitenom' voor, precies op het hoofd van de toestormende Wim Kieft. Nim nam nog een doelpunt voor zijn rekening, dat deed ook Tscheu la Ling. Uiteindelijk wonnen we met 4-1, misschien iets teveel, maar wel verdiend. de heer H. Hut in 'de Roodbroek', het cluborgaan van de Haarlemmers. 'Wat kan voetbal schitterend zijn, dat bedenk je tijdens de wedstrijd Ajax-Haarlem. Zeker, wij verloren die wedstrijd, maar zelden was een uitslag zo onbelangrijk als nu. Twee ploegen die erop uit waren om een gave demonstratie te ge ven, een demonstratie rond het debuut van Johan Cruijff, een demonstratie, waarin, zo veronderstelde men, Johan het weer eens zou gaan bewijzen. Zo was het ook, weergaloos zoals de man vriend en vijand tot uitbundige bewondering bracht. Maar niemand had waarschijnlijk verondersteld dat Haarlem een dergelijk aandeel in deze demonstratie zou kunnen leveren. Gelukkig hoef ik er verder geen verslag van uit te brengen: TV en radio, maar ook kranten hebben alles zeer uitvoerig ge bracht. Alles over Johan en Ajax, maar vooral ook over de wedstrijd waarin Haarlem zich zo grandioos manifesteerde. Het was prima om getuige te zijn van deze wedstrijd, het was prima voor iedere Haarlem-fan om zich aanhanger van Haar lem te weten. Geen toestanden veroorzaakt door welke 'side' dan ook, een enkel rotje vergeten we dan maar, alle aandacht was terecht nodig voor de twee ploegen op het veld. Wat kan voetbal dan schitterend zijn.' Zoals gezegd, dit was het enige over voetbal in de maand december. Op 3 januari vertrok de A-selectie naar de West voor het spelen van enkele wedstrijden, aldaar. Nog over december gesproken, de maand van Sinterklaas en Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1981/1982 - januari 1982 - No. 4 Abonnement (voor niet-leden) 25,- per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 15 februari a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. Een over deze wedstrijd ook enthousiaste Haarlem voorzitter, 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1