P. KOOIJAAAN Wonen in Gooi en Eentland Doktoren oefenen hun voetbalkunst uit... CLUBHUIS AJAX VOORLAND Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn ..AJAX AMSTERDAM BV MERCEDES-BENZ RECEPTIE Het AJAX-BESTUUR recipieerde op 13 juni j.l. in het Amsterdam se CREST-HOTEL, zulks in verband met het 80-jarig jubileum van de club, alsook naar aanleiding van het 19de Landskampioen schap. Tot de sprekers behoorden o.a. de heer L. v.d. Kroft (KNVB Betaald Voetbal) de heer E. Heerma (Wethouder Sportzaken Gemeente Amsterdam) de heer J. Jaspers (KNVB-Amateurvoet- bal alsook als Ere-Voorzitter KNVB Afd. Amsterdam) de heer O. Roffel (Olympisch Stadion) en de heer L. van Wijk (Ajax-Leden- raad). Met enige welgekozen woorden dankte de voorzitter, allen die elk op hun wijze deze middag Ajax kwamen huldigen. Daan Schalm fungeerde als ceremoniemeester. Bij de foto (ANP-PHOTO) gelukwensen van Tscheu la Ling aan de voorzitter. Naast deze: penningmeester Ton Brandsteder. Bijna aan het einde van het voetbalseizoen 1979/1980 vond op ons hoofdveld een voetbalwedstrijd plaats tussen twee opmerke lijke selecties, de ene in het Ajax-shirt gestoken de andere 'in-het-groen'. De aanwezige deelnemers overziende kon men tot de conclusie komen dat hier een 'melange' aanwezig was van medici, eerste elftalspelers, trainers en verdere bekenden. Daar zagen we b.v. Simon in het doel en Piet Schrijvers in de spits. De spits van de andere partij: Professor Greep (sympathiek, maar technisch gezien geen oplossing voor Ajax' spitsprobleem), Rob Nolet onze fysiotherapeut, Cees Koppelaar geflankeerd door Sjakie Wolf, onze ballen en schoenen-expert, Peter Jager... Bij de 'groenen' Leo Beenhakker en Bob Haarms, Ruud Krol, en Pim van Dord onder de lat. Dr. Dicke in de opstelling met zijn collega's Dr. Groot en Dr. Keeman... Tonny Pronk, kortom alles bij elkaar 'het neusje van de Ajax-zalm'. Wat er nu eigenlijk aan de hand was... Ruud Krol en zijn medespelers hadden in samenwer king met de trainers besloten de Medische staf van het St. Lucas-ziekenhuis een prettige middag te bezorgen als dank voor de goede zorgen gedurende het afgelopen seizoen. Een leuke partij voetbal (hoe was het 's anderen daags met de spiertjes, dokter...?) een uiterst gezellige bijeenkomst in het Spelers-Home, dat alles deed het besluit vallen voortaan ieder jaar een gebeuren als dit te doen plaatsvinden. Een góed besluit, dachten we! Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende goederen ANT. H. HAK EN ZN. BV Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 (achter Reynoldstribune) Geopend elke dag vanaf 11.00 uur recepties, vergaderingen, enz. Telefoon 935133 even Praten met KAMLAG (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 J. SLAUERHOF Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 353621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Donauweg 11 - Amsterdam-Sloterdijk Telefoon 134631, na 18.00 uur 732770 N. J. van Galen voor nieuw verkoop en leasing op maat en STER-OCCASIONS voor Amstelveen: Amsterdamseweg 186, telefoon 458151

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 7