„Quatre-Vingts" Tabacco Inn A. Klarenbeek Ajax Autorijschool J. A. BOYENK VERF BEHANG - GLAS - AUTOLAKKEN KUNSTSCHILDERSARTIKELEN Rooseveltlaan 67, Amsterdam, Tel. 020-460284 1 Pirn UW VOORVERKOOPADRES VOOR HILVERSUM EN OMGEVING G. van Amstelstraat 161, Hilversum, telefoon 035-14788 Wij lessen In Datsun - VW DAF Middenweg 163 - Telefoon 354888 „Bij Ajax beter geslaagd" en Opel Kadett Bar-Restaurant Noorddammerlaan 80 Amstelveen-Bovenkerk Telefoon 020-454881 Klaas C. Alberts Recepties, Lunches, Diners Wim H. v. d. Velde Winkelcentrum Groenhof 157a AMSTELVEEN-ZUID Telefoon 457506 A. L. van Loon LOODGIETERS- EN ELECTRICITEITSBEDRIJF N.V. Rijnstraat 125, Amsterdam Tel. 445191 448744 Landelijk erkend gas- en water-installateur Nieuwbouw- en onderhoudswerken Aanleg CV-installaties Grote collectie verlichting, gashaarden, koelkasten, electrische nuish. apparaten enz. enz. De heer Brandsteder antwoordt dat in het voorgaande seizoer geen enkele wedstrijd in het Olympisch stadion werd gespeeld; tol op heden in dit seizoen 2 wedstrijden. De heer Fischer herinnert eraan dat het vorig jaar om deze tijd hel financieel er ook zo mooi uitzag, maar in de jaarvergadering vie het verslag bar tegen. De heer Brandsteder zegt dat we aan het laatste kwartaal van hel verenigingsjaar 1979/1980 beginnen en haast alles zeker weten wat er in dat kwartaal gaat gebeuren. Voorzitter Harmsen voegt hieraan toe dat het spelen van Europa cupwedstrijden voor Ajax een 'must' zal blijven. We zullen dus altijd ons elftal op hoog peil moeten houden. Binnen een niet al te lange tijd zal met de financiële commissie gesproken moeten worden over de aan- en verkoop van spelers. Over het scorebord zegt hij verder dat dit een-nagel-aan-onze- doodkist-is'. Het bestuur is benaderd door de firma Stewarl Warner over de mogelijkheid tot plaatsing van een ander bord. Een voorstel daaromtrent is onderweg. Zij zullerr zelf zorgen voor sponsors en garantie geven voor de sponsorbijdragen. Indien we met hen tot een akkoord komen, bedraagt de levertijd nog 12 a 15 maanden. Bij het huidige scorebord zijn diverse mensen komen kijken, maar die hadden geen trek er iets aan te doen. Stodel Beets zal met twee voorstellen komen. Dat zal ons wel geld gaan kosten maar we kunnen ons niet permiteren dat we weer 20 wedstrijden spelen, met een niet-werkend scorebord. De heer Caransa is van mening dat als de temperatuur onder nul graden daalt, het bord weer de geest geeft. Voorzitter Harmsen zegt dat Stodel Beets het werk niet zelf uitvoeren, maar het zullen uitbesteden aan Geveke's Technische Industrie waardoor we de zekerheid zouden hebben dat het bord ten minste 11/2 jaar goed zal functioneren. De heer Potharst vraagt hoe het staat met de reclame, die op het bord zou verschijnen. De voorzitter antwoordt dat daarvoor reeds ontvangen gelden gedeeltelijk zijn teruggestort. De heer Lambregts stelt voor de reclame per wedstrijd te laten betalen. 8. Rondvraag. Op het rijtje af luistert de vergadering naar de heren Pil (juridische begeleiding bij strafzaak Schoenaker) Schoevaart (eerder bekend maken namen van juniores die geen contract krijgen) Boerkoel (entree bezoekers bij het C-Elftal) Potharst (kwaliteit Juniores A1maar toch weinig 'doorbraak') Van Deyck (téveel éénbenige voetballers). Hierop commentaar van André Kraan, Wim Schoevaart en Henk Smit. De heer Kraan (gele kaarten Schoenaker, geen plaats voor enkele leden op Marathon tribune Olympisch Stadion) Caransa (apart vak auto's Ajax-leden in Olympisch Stadion) Kraan (data komende jaarvergaderingen) Middendorp (nieuwe pachter Ajax-restaurant) plan-Been (op knappen kleedkamers in rechter-vleugel Ajax-Stadion). De heer Caransa herinnert nog aan de beschikbaarheid van een bedrag voor uitbreiding c.q. verbetering van onze medische outillage in het Ajax-stadion. Zal met Dr. Rolink worden bespro ken. Na vaststelling van de data der a.s. vergaderingen t.w. Ledenraad: 28 augustus en Algemene Ledenvergadering: 11 september 1980 sluit voorzitter Harmsen de bijeenkomst. 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 6