J. STROOBER SIGARENMAGAZIJN Sigarenmagazijn Bennie Muller Voorverkoop: Ajax, Olympisch Stadion, Bokswedstrijden, uitwedstrijden Ajax Toto-inleveringsadres voor Ajax en BPC Officieel adres Staatsloterij Haarlemmerstraat 96, telefoon 220431 hoek de standen bij sluiting van het seizoen 1979/1980 gepubli ceerd. Die waren helaas niet bevredigend, maar als we dan de publicatie van de Seniores-Commissie lezen aangaande de plannen voor de komende competitie, dan is er alle reden vertrouwen te hebben in een 'come-Back'. We dachten dat de 'terugblik' resp. 'blik-vooruit' daarvan ook getuigt. Wat de nieuwe trainers betreft, behalve de naam van de Heer Gieltjes, dient hier ook die van de heer A. de Mos te worden genoemd, toegevoegd aan de technische staf als: hoofdtrainer jeugdopleiding. En als we het dan toch over nieuwe gezichten hebben: onze administrateur Gerard Holsheimer heeft er per 1 juli 'geknipt' voor AJAX 1980 vrouwelijke assistentie bijgekregen in de persoon van Liesbeth de Koning. Al deze 'new-comers' hartelijk welkom in de Ajax-gelederen en veel succes met betrekking tot resp. werkzaamheden. Zouden we ook vanaf deze plaats Bennie Muileren René van Eek die onze club gingen verlaten alle goeds voor de toekomst willen toewensen. Zij mogen bedenken dat AJAX het op prijs zal stellen indien beiden nogeens belangstelling tonen. Haarlemmerweg 25, AMSTERDAM Tel. 020-842281 (na 18.00 uur 02990-27159) Voorverkoop AJAX en Olympisch Stadion Inleveringsadres van Lotto, Toto en Supertrio Dat de Jeugd het in het afgelopen seizoen goed deed, vinden we nogeens terug in de eindstanden opgemaakt door Hans Bijvank die ook een slot-overzicht gaf van de verrichtingen der Pupillen. We dachten het hierbij te kunnen laten; zoals eerder gezegd het moet allemaal gezien worden als een 'opruiming' van wat allerlei en mochten we iets vergeten hebben... sorry. U had misschien wel gedacht in de kolommen nog iets te vernemen over 'koop' en 'verkoop' m.a.w. namen van zoals jaarlijks gebruikelijk, de gaande en komende man wat de spelers betreft. Aangezien er nog enkele zaken, wat dat betreft lopende zijn, leek het ons beter daarmede nog te wachten. In het volgende clubblad dus waarschijnlijk meer daarover. 't Ja, nog uw aandacht voor het komende internationale Jeugd- toernooi; bij voorbaat kunnen wij u al zeggen dat daar door de organisatoren een enorm stuk werk is verzet. Niet minder bevelen wij in uw aandacht het Seniores-tournooi aan. In beide gevallen zijn er twee factoren, die, wat het slagen aangaat een grote rol spelen n.l. góed weer en veel-ook UW - belangstelling. Noteert u dus de data en kom kijken. De namen van de clubs houden een waarborg voor goed voetbal in. En dan gaat bij deze het AJAX-NIEUWS zo langzamerhand sluiten (a propos - u zult het van onze Administratie nog wel vernemen - maar de abonne mentsprijs is met ingang van het nieuwe seizoen vastgesteld op f 25.-.) Nadat we nog melding hebben gemaakt aangaande de waarde volle aanwinst van een video-apparatuur (geschenk van het 'Olympisch Stadion' bij monde van de heer Otto Roffel) zetten we er nu heus een punt achter. Nogmaals iedereen dank voor alles, prettige vakantie, behouden terugkeer en... blijf gezond. Mart. J. W. Middendorp SENIORES JUBILEUM-TOERNOOI op 17 augustus a.s. ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van onze club. Gespeeld wordt om de In Memoriam HANS DE VOS- trofee. Komt allen naar de Ajax-velden. (zie ook pag. 11/12) CHAMPAGNE 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 2