Kroniek ajax-meuws ff Redactie-adres ff ff Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 ff ff 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. ff op het redactie-adres aanwezig zijn. was? pgigifS Vreugde alom: bij de supporters bij de trainers: Leo Beenhakker en Bob Haarms (in komkommertijd) In deze ook voor 'KING SOCCER' als vakantie geldende periode valt er uiteraard weinig echt voetbalnieuws te melden. Inderdaad. Het gaat in dat nummer enerzijds echter om een tijdige publicatie van de convocaties betrekking hebben op de a.s. jaarvergade ringen en verder moet de uitgave van dit Ajax-Nieuws worden gezien als een soort 'opruiming' van zaken, waaraan toch niet voorbij kan worden gegaan. In de kopij bladerend zien we o.a. twee notities uit gehouden Ledenraadvergaderingen, waarvan de laatste (29 mei j.i) zelfs met het karakter 'bijzonder' en wil Karei van Mourik nog rekening en-verantwoording afleggen van de bijdragen, die geleid hebben tot de aanbieding van een televisie-toestel voor de bestuurska mer een en ander in verband met ons 80-jarig bestaan. Karei verzoekt namens de clubavond-commissie, zijnde de initiatiefneemster hiertoe, woorden van dank te willen overbren gen voor de steun en medewerking die de commissie mocht ondervinden. Wij dachten dat dit een mooie gelegenheid is tevens hulde te brengen en woorden van erkentelijkheid te betuigen jegens genoemde commissie en in het bijzonder haar actieve voorzitter Karei! Ja, dan vinden we nog wat voetbalfeiten: het Landskampioen schap behaald door onze JUNIORES A1 te Zeist, waarvoor Bob de Klerk in de pen klom. Dat deed ook André Kraan met betrekking tot Jong-Ajax, dat deed ook de heer H. van Teunen- broek met betrekking tot een trip naar La Pommeraye (Fr), dat deed ook het duo Wim Schoevaart, Wim Heisterkamp aan gaande een reis naar Parijs (Seniores). Tevens werden uit deze Clubblad van de Arr.sterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1979/1980-Juli 1980-No. 9 Abonnement (voor niet-leden) 25,per jaar Postrekening 123977 en 4512800 II Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost II Advertentie-exploitatie SS SS Layout en druk SS Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 16 augustus a.s. SS 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 1