P. KOOIJMAN Wonen in Gooi en Eemland Bij Ajax past geen manager CLUBHUIS AJAX VOORLAND Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn „AJAX "j. slauerhof AGAM AMSTERDAM BV MERCEDES-BENZ gevolgde procedure voldoende rechtswaarborgen heeft gekend. De beslissing van de tuchtcommissie toetst hij slechts marginaal. Ik ben met je eens dat de scheidsrechters soms voor onbenullige zaken gele kaarten geven, maar het is wel zo, dat er met de strafmaat rekening mee wordt gehouden of het gaat om spelbederl dan wel een grove overtreding. Helaas is het wel zo dat hel kaarten-systeem het beoogde doel (minder ruw spel) niet bereikt. Ik zeg niets nieuws als ik vind dat het voetbal de laatste jaren harder is geworden. We zijn er niet in geslaagd die ontwikkeling tol Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende C~afe goederen ANT. H. HAK EN ZN. BV cJLflk Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 staan te brengen of beter nog terug te draaien. Er zal serieus gedacht moeten worden over een uitbreiding van het aantal spelstraffen. Ajax Verwacht van mij nu geen enorme uitspraken over Ajax na drie vergaderingen van de Ledenraad. Ik kom wat dat betreft net kijken. Het zijn slechts eerste indrukken. Wat daarbij erg goed opvalt is de goede onderlinge verhoudingen die er tussen de 24 leden en het bestuur zijn, terwijl aan de andere kant men heus elkaar wel de waarheid zegt. Het is bepaald geen gezapig stel mensen bij elkaar, die het allemaal wel goedvinden wat het bestuur doet. Er wordt pittig gediscussieerd over allerlei zaken waarbij een ieder het zijne kan zeggen. Nu kan men over procedures van mening verschillen, maar mijn eerste indrukken zijn: gunstig. De Ledenraad is een goede zaak die positief in de vereniging functioneert. Opmerkelijk vind ik ook dat het blijkbaar nog mogelijk is dat een club als Ajax, met die organisatie en belangen en die grote financiën, nog kan bestaan in de vorm, zoals die nu aanwezig is. Geen sprake van scheiding amateurs/betaald voetbal. Een gemengde vereniging, waar wel alles gericht is op het betaalder voetbal, maar waar ook de amateurs er zeker niet als los zand bijhangen. Ik vind Ajax dan ook géén voetbalBEDRIJF maar wel een echte voerbalCLUB. Natuurlijk, met grote belangen, maar in clubverband. Het is geen bedrijf in de zin zoals wij dat bedoelen. Een echt bedrijf kent andere doelstellingen. Ajax maakt geen winst. Er wordt wel naar gestreefd een voordelig batig saldo te verkrijgen teneinde verdere investe ringen te doen. Daar zijn alle 'winsten' voor bedoeld: spelers, stadion e.d. Voor een club als Ajax is winst maken een middel-tot, terwijl voorechte bedrijven winstmaken een éinddoel is. Ajax levert een produkt: voetbal, waarvoor het bestuur de nodige voorwaar den moet scheppen, óm dat produkt zo hoog mogelijk, te brengen. Dat is de taak van een voetbalbestuur. Voorwaarden maken om topvoetbal te spelen. Het produkt moet zo goed mogelijk zijn. En het is onzin om te zeggen dat met betaalde bestuurders dat produkt beter wordt dan met amateurs. Dat blijkt uit niets. Ajax heeft toch bewezen dat met amateurs, noem ze voor mijn part hobbiïsten, de absolute top te halen is. Zie eens de prachtige erelijst die de club heeft. Allemaal onder verantwoordelijkheid van hobbiïsten. Ook het hebben van een manager is dubieus als het gaat om verhoging van prestaties. Ajax heeft nu niet bepaald prettige ervaringen daarmede, maar het past ook niet bij ons. Dat andere clubs wél een manager hebben wil nog niet zeggen dat Ajax dan ook zo'n full-time kracht moet hebben. Het is financieel zeker niet eenvoudig en waar liggen de voordelen? Het is m.i. wel het overwegen waard dat het bestuur meer gaat delegeren aan anderen in de organisatie, zodat de verantwoordelijke mensen zich niet behoeven te bemoeien met allerlei zaken die niet direct hun aandacht behoeven te hebben. Het bestuur maakt beleid, (achter Reynoldstribune) Geopend elke dag vanaf 11.00 uur recepties, vergaderingen, enz. Telefoon 935133 even Praten met KAMLAG (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 353621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Donauweg 11 - Amsterdam-Sloterdijk Telefoon 134631, na 18.00 uur 732770 N. J. van Galen voor nieuw verkoop en leasing op maat en STER-OCCASIONS voor Amstelveen: Amsterdamseweg 186, telefoon 458151

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 7