Mr. NICO GIANOTTEN Het voetbaltuchtrecht kent voldoende rechtsgeldige waarborgen Er is voldoende know-how in de ledenraad Zijn betrokkenheid bij het voetbal ligt in eerste instantie niet op het veld; meer achter de groene tafel. Geruime tijd trad hij op als juridisch adviseur van de KNVB en was tevens plaatsvervanger voor de toenmalige secretaris-penningmeester de heer Burgwal Lid van Ajax werd hij in september 1976. Tot afgelopen december was hij afgevaardigde in de Bondsvergadering voor de afdeling Amsterdam van de KNVB. Nu is hij werkzaam bij de Gemeente Amsterdam en maakt sedert enkele maanden deel uit van de ledenraad van Ajax. Natuurlijk kende hij Ajax al veel langer en Ajax hem. In het verleden nl. heeft hij verschillende juridische zaken, waar Ajax bij betrokken was, op de voet gevolgd of deels behandeld. Ook andere affaires op juridisch gebied, waarbij het de KNVB betrof, maakten deel uit van zijn werk. Hij kent derhalve het klappen van de zweep en kan vrij nauwkeurig de juridische mogelijkheden in de voetbalwereld beoordelen en op grond daarvan de club van deskundig advies dienen. Maar niet alleen dat. Zijn belangstelling betreft duidelijk het totale Ajax, de organisa tie en alle problemen, op welk vlak ook. Hij heeft tot nu tot drie vergaderingen van de Ledenraad, het opperste college in de vereniging, bijgewoond. Zijn ervaringen komen in het gesprek dat ik met hem had op de dag na de ongelukkig verlopen wedstrijd Nottingham Forest-Ajax. Plaats van handeling is 'ergens' in Amstelveen waar wij rond zeven uur het gesprek starten en tegen tien uur als vrijwel laatsten de omgeving weer verlaten. In de tussenliggende drie uren kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, vaak betrekking hebbende op het juridische aspect in het voetbal, maar ook andere als: het kaartensysteem, scheidsrech ters, KNVB, Ajax, ledenraad en nog een paar punten. Zie hier samengevat het verhaal van Mr. Nico Gianotten: 'Ja, ik ken Ajax natuurlijk al langer dan vandaag. Via de KNVB had ik veel contacten met de club. In de privé-sfeer waren er relaties met de familie Timman. Dus ja, Ajax was geen vreemde. Het voetbal interesseerde mij erg en Ajax genoot als club mijn voorkeur om te bezoeken. Ik heb wat wedstrijden meegemaakt waar het water in mijn handen stond en ik na afloop zo moe was alsof ik zelf die wedstrijd gespeeld had. Zeker, ik doe nog aan sport. Keeper in AFC 9. Nou, dan weet je het wel. Gezelligheid kent geen tijd maar toch proberen te winnen. Wij zijn eigenlijk de eeuwige tweede. Altijd net geen kampioen. Maar wel leuk. Ik weet eigenlijk niet eens door wie ik ben voorgedragen om lid van Ajax te worden. Het bestuur, denk ik. Ja, opvolger van Emile Cats. Eigenlijk kan dat niet. Die man was zo uniek in zijn optreden dat zo iemand opvolgen eigenlijk niet mogelijk is. Ik had veel respect voor hem; hoe hij zich opstelde in vergaderingen e.d., zijn woordkeus en zijn uiterst scherpzinnige opmerkingen, maakten hem tot een unieke ver schijning. Dus hem opvolgen is me wat overdreven, maar uiteraard dien ik thans Ajax van advies met betrekking tot mijn specifieke kennis op het juridische vlak. In die zin volg ik Emile Cats op. Als juridisch adviseur bij de KNVB heb ik dusdanig veel voetbalza ken meeaemaakt. dat ik wel zo onaeveer weet hoe het één en ander in elkaar zit. Ik wil je niet aandoen om b.v. de totale tuchtrechtprocedure uiteen te zetten, want dat kan gewoon niet. Zelfs in het kort is het niet mogelijk. Bovendien verandert er regelmatig wat, dus ik zou nooit volledig kunnen zijn. Maar ik geloof wel dat de rechtspraak van de KNVB, zowel de tuchtrechtspraak als de arbitragerechtspraak, naar behoren functioneren. Het voetbaltuchtrecht kent voldoende rechtswaarborgen om van een 'fair trial' te kunnen spreken. Dat blijkt duidelijk uit praktijkgevallen. Het is ook een goede zaak dat de rechtspraak binnen eigen gelederen van de KNVB blijft, hoewel de burgerrechter altijd bij voetbalzaken kan worden betrokken. In het verleden heeft de heer van Agt, toen hij nog Minister van Justitie was, wel eens uitlatingen gedaan dat hij die rechtspraak wettelijk geregeld zou willen zien. Ik zou dat geen goede zaak vinden. De KNVB moet zélf recht kunnen spreken, met uiteraard de voorwaarde het met voldoende rechts waarborgen is omgeven en bijdraagt tot het beoogde doel n.l. minder overtredingen. Het eerste is zeker het geval, het tweede nog niet. Laten we het kaartensysteem als voorbeeld nemen. Dat staat nogal in de belangstelling. Wanneer een scheidsrechter tijdens een wedstrijd een speler met een gele kaart bestraft, wil dat in feite nog niets zeggen. Het is een gebaar dat aangeeft dat hij een officiële waarschuwing geeft. Een gele kaart geeft geen strafmaat aan. Die hangt af van wat de scheidsrechter op het wedstrijdformu lier noteert. En aan de hand daarvan bepaald het tuchtcollege van de KNVB de strafmaat na de derde gele kaart. Met daarbij ook de mogelijkheid dat er geen straf wordt opgelegd, leder geval staat op zichzelf. En met alles wordt wel degelijk rekeing gehouden. Daarnaast is Hoger Beroep mogelijk en desnoods mag iemand naar de burgerrechter stappen, hoewel dat laatste nauwelijks voorkomt. Want wat doet de burgerrechter? Hij beoordeelt of de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 6