waarop zij de titel (voor het eerst) had kunnen grijpen. Nü moeten beide clubs op elkaar wachten... wie-o-wie? We hebben 'Langs de lijn' niet willen én kunnen volgen, zullen het resultaat maar gewoon via de uitslagen vernemen; we denken dat meerdere Ajacieden zo gehandeld hebben... Bij half vijf... Hilversum 1... Theo Koomen in gesprek met Leo Beenhakker, uit welk onderhoud in ieder geval is vast te stellen: we zijn er...!! Hóe... dat weten we nog niet, maar het negentiende landskampioenschap voor Ajax is een feit! Hulde aan het trainersduo Leo Beenhakker/Bobby Haarms, hulde aan de spelers, aan Dr. Rolink en verdere medische begeleiding, hulde aan al die velen die in dit vreemd verlopen seizoen hun steentje er toe bijdroegen, dat uiteindelijk de titel toch in de Meer terecht kwam. Onze felicitaties aan het bestuur, onder leiding van voorzitter Ton Harmsen, aan héél Ajax, onze mooie club van wie we zeker mogen zijn dat zij haar vermaarde rol op nationaal èn internatio naal niveau in de toekomst zal blijven vervullen. Afscheid van Ruud Krol, die aan de andere kant van 'de grote plas' zijn voetbalgeluk verder gaat beproeven. Wij wensen hem en zijn gezin alle voorspoed toe. Zo gingen dus in de nek-aan-nek race de paarden van Ajax met drie punten voorsprong op de Alkmaarders over de eindstreep, want AZ'67 verloor in Nijmegen van NEC met één-nul. Genoeg zo, uw kroniekschrijver zet er thans definitief een punt achter. Heil u, Rood-Witte schare... Tot ziens. IN MEMORIAM Op 19 maart j.l. waren vele Ajacieden in het Crematorium WESTGAARDE aanwezig, om de laatste eer te bewijzen aan onze clubmakker HENK BLOMVLIET die op de leeftijd van 69 jaar was overleden. Henk trad op 24 september 1924 tot AJAX toe en bleek al spoedig een all-round voetballer te zijn, die op iedere plaats in het elftal zijn niet geringe capaciteiten toonden. En dat niet alleen; ook in de toendertijd door AJAX beoefende nevensporten als honkbal en cricket was hij voor de andere partij een gevreesde tegenstander. In 1939 werd hij - als rechtsback - tweemaal in het Nederlands Elftal gekozen. Hij was geen groot technicus, maar beschikte over een bewonderenswaardige dosis energie en doorzettingsvermo gen. Door zijn club was hij begiftigd met de onderscheiding: Lid van Verdienste. Velen zullen een goede herinnering aan Henk bewaren. Hij ruste in Vrede. Tevens moeten wij het heengaan melden van oud-eerste elftalspe ler HENK ANDERIESSEN op de leeftijd van 81 jaar. De gebroeders Anderiessen - Wim en Henk - werden in 1925, komende van "t Gooi', lid van Ajax. Vele jaren speelden beiden in het eerste elftal, Henk weiliswaar in de schaduw van zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, grote broer Wim, maar zich altijd aandienend als een speler met grote inzet, die zich op meerdere plaatsen in het elftal verdienstelijk maakte. Na een kort verblijf in Limburg weer naar het Westen en ook naar Ajax teruggekeerd, maakte hij geruime tijd deel uit van de elftal-commissie A (belast met de samenstelling van het eerste elftal). Ook hij was drager van de Gouden Speld (50 jaar lid) en verkreeg het ere-teken behorende bij de onderscheiding: Lid van Verdiens te. Zeer tot onze spijt moeten wij hier melding maken van het overlijden van de Heer HENK DE HAAN op de leeftijd van 72 jaar 'Haantje', zoals we hem pleegden te noemen, was in het verleden meerdere jaren masseur/verzorger bij Ajax, uit welke periode velen een goede herinnering aan hem zullen bewaren. Hij ruste in Vrede. Met leedwezen geven wij hierdoor kennis van het overlijden van de heer H. J. SNIJDERS in leven vele jaren ondersteunend lid van onze Club, alszodanig wij hem in dankbaarheid gedenken. Hij ruste in Vrede. Jammer dat door een samenloop van omstandigheden de bericht geving omtrent zijn overlijden te laat kwam om Henk op zijn laatste tocht door vele clubvrienden te doen begeleiden. Maar de herinne ring aan een sympathieke Ajacied blijft. Hij ruste in vrede. Hoewel reeds vrij lange tijd ziek, is ons nog onverdacht ontvallen, onze clubmakker THEO MULLER op de leeftijd van 75 jaar. Theo werd op 12 september 1922 lid van Ajax. Zijn voetbaljaren bracht hij in het algemeen door in het derde- resp. vierde-elftal. Nadat de 'kicksen' aan de wilgen waren gehangen heeft hij vele jaren uiterst verdienstelijk werk gedaan als Secretaris van de Jeugd-Commissie. Misschien wel eens wat te veel... Als wij hiervoor onze dank uitspreken, willen wij daarin ook zijn vrouw Janny betrekken, jegens wie wij - alsmede kinderen en verdere familie - onze oprechte deelneming betuigen. In november 1972 ontving hij de gouden speld in verband met het 50-jarig lidmaatschap. Theo, rust zacht. 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 5