BELKR B1ESHAAR BELKR r-r, BIESHAAR 80 JAAR Jubileum-Jeugdtoernooi Carrosseriefabriek, Constructiewerkplaats, Automobiel spuit en moffelinrichting van 3-10 augustus a.s. Natuurlijk heeft u deze data reeds in uw agenda genoteerd, want u mag dit evenement niet missen. In de vorige clubbladen hebben wij reeds laten weten welke gerenommeerde deelnemers om de hoogste eer zullen gaan voetballen, terwijl daar tevens bij werd vermeld dat de gehele week door wordt gespeeld, op verschillende avonden dus, in de randstad. Vanzelfsprekend krijgt u t.z.t. het officiële programmablad uitge reikt, maar om u, Ajacieden, nu reeds een idee te geven van het tournooi, het volgende: er wordt gespeeld in twee poules van vier teams. Op zondag 3 augustus beginnen de openings-wedstrijden. In het Ajax-Stadion worden twee wedstrijden gespeeld, zo ook in het Feyenoord-Stadion, waarbij uiteraard de thuisclubs (Ajax resp. Feyenoord) als gastheer zullen optreden. Dinsdag 5 augustus zullen de voetballiefhebbers in Noordwijk en Zandvoort hun belangstelling kunnen tonen voor eveneens twee wedstrijden, terwijl op donderdag 7 augustus de Jeugd-Selecties in den Haég en Alkmaar hun opwachting maken. De beslissing, in welke volgorde de finales zullen worden ver speeld is aldus bekend: Zaterdag 9 augustus zal in het Ajax-Stadion slag worden geleverd, teneinde te bepalen, welk team de grootste Beker als eerste prijswinnaar in ontvangst mag nemen. Natuurlijk weten wij dan ook, hoe de plaatsing van de overige teams is, want om alle acht plaatsen wordt gespeeld. U ziet, er gaat wel het een en ander gebeuren. Voor de goede orde laten wij hier nogeens de namen volgen van de deelnemers: Poule A. Poule B. Arsenal Anderlecht AZ '67 FC den Haag Real Madrid Feyenoord Ajax HSV-Hamburg Het zal u ook wel duidelijk zijn dat naast het portie werk, dat het gebeuren vraagt er ook de nodige financiën moeten zijn. Gelukkig hebben met betrekking hiertoe een groot aantal bedrijven alsook Ajacieden hun steun toegezegd. We stellen o.a. aan u voor: SONY, LE COQ SPORTIF, NECKERMANN, AMSTERDAM-705, ENNIA, NUMINT, CONTROLE-COMMISSIE. Tot het volgende clubblad Namens de Tournooi-Commissie H. A. Smit RIJKSSTRAATWEG 202-204 1115 AV DUIVENDRECHT TELEFOON 020-991625-992420 OFFICIEEL. Op voorstel van het Bestuur werd in de Ledenraad vergadering van 1 april j.l. besloten, de contributies, bijdragen entree-gelden voor het verenigings-jaar 1980-1981 als volgt vast tp ctpllprr thans: verenigingsjaar 1980-1981: ereleden 12,50 12,50 leden van verdienste 12,50 12,50 werkende leden 160,ƒ170, ondersteunende leden 265,280, dameskaarten w.lƒ140,ƒ150, dameskaarten o.lƒ150,ƒ160, kinderkaarten ƒ105,ƒ110, juniores A 65,70, juniores B 55,60, juniores C 45,50, pupillen A en B 40,45, entreegeld w.l30,30, entreegeld o.l15,15, (de verhogingen bedragen dus ca. 6%). De jaarlijkse Ledenvergadering zal worden gehouden op donder dag 11 september a.s., 's avonds om 20.00 uur. Daaraan voorafgaande de Jaarvergadering van de Ledenraad op donder dag 28 augustus a.s., ook om 20.00 uur. Dat kunt u dus alvast noteren; uiteraard volgt er nog een officiële convocatie via het clubblad. Onze Administratie heeft in het bijzonder wat betreft de kaartver koop betreffende de wedstrijden in het Olympisch Stadion, de laatste weken bergen werk verzet. Vooral de wijze waaróp werd gewerkt en er praktisch onder de gegadigden voor kaarten geen wanklank werd vernomen, geeft ons aanleiding hier een woord van lof aan het adres van Administrateur Gerard Holsheimer en zijn staf uit te spreken. Allen die ons én feliciteerden met de overwinning op de RC STRASBOURG én bij gelegenheid van AJAX' tachtig-jarig be staan hun gelukwensen deden toekomen, zeggen wij daarvoor hartelijk dank. Bestuur A.F.C. AJAX. Geboren: PAUL zoon van Ellen en Wim Meutstege (hartelijke gelukwensen Red.) Wij willen hierdoor nogeens in herinnering brengen dat er op zondag 17 augustus a.s. in het kader van AJAX' tachtigjarig bestaan een SENIORES-TOURNOOI wordt georganiseerd door onze vereniging, met deelname van (met twee amateur-elftallen: NEC (Nijmegen) PSV (Eindhoven) en EXCELSIOR (Rotterdam). Aanvang 11.00 uur. Met Ajax-diploma 10°/o korting li

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 11