DANK Tabacco Inn „Quatre-Vingts" J. A. BOYENK Ajax Autorijschool A. Klarenbeek Gekomen zijnde aan het einde van een reeks bijdragen aan dit jubileum-num mer van het AJAX-NIEUWS, willen wij ook vanaf deze plaats alle inzen ders onze oprechte dank betuigen. Vanzelfsprekend was niet ieder stuk van boven-naar-beneden 'heil Ajax' en viel er hier en daar wel eens een kritische noot waar te nemen. Natuurlijk. In zijn totaliteit echter was het - naar onze mening - zeer interessant het verleden van de 80-jarige en diens nog steeds vooraanstaande plaats zowel nationaal als internationaal door zó veel prominenten beoordeeld te zien. Tenslotte hopen wij dat een en ander ook heeft bijgedragen tot een verder goed contact tussen u allen en AJAX. Nogmaals, hartelijk dank! De Redactie VERF - BEHANG - GLAS - AUTOLAKKEN KUNSTSCHILDERSARTIKELEN Rooseveltlaan 67, Amsterdam, Tel. 020-460284 LOODGIETERS- EN ELECTRICITEITSBEDRIJF N.V. Rijnstraat 125, Amsterdam Tel. 445191 - 448744 Landelijk erkend gas- en water-installateur Nieuwbouw- en onderhoudswerken Aanleg CV-installaties Grote collectie verlichting, gashaarden, koelkasten, electrische nuish. apparaten enz. enz. Winkelcentrum Groenhof 157a AMSTELVEEN-ZUID Telefoon 457506 A. L. van Loon Bar-Restaurant Noorddammerlaan 80 Amstelveen-Bovenkerk Telefoon 020-454881 Klaas C. Alberts Recepties, Lunches, Diners Wim H. v. d. Velde Paro Wij lessen in Datsun - VW - DAF Middenweg 163 - Telefoon 354888 ,,Bij Ajax beter geslaagd" en Opel Kadett UW VOORVERKOOPADRES VOOR HILVERSUM EN OMGEVING G. van Amstelstraat 161, Hilversum, telefoon 035-14788

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 42