P. KOOIJMAN Wonen in Gooi en Eemland Bestuursmededelingen CLUBHUIS AJAX VOORLAND Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn „AJAX "j. slauerhof AGAM AMSTERDAM BV MERCEDES-BENZ Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende goederen ANT. H. HAK EN ZN. BV Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 (achter Reynoldstribune) Geopend elke dag vanaf 11.00 uur recepties, vergaderingen, enz. Telefoon 935133 e,en praten met kamlag In de ledenraadsvergadering van 24 januari 1980 werd de heer A. J. van Eijden benoemd tot commissaris algemene zaken en de heer J. Neefjes jr. tot commissaris amateur voetbal. De samenstelling van het bestuur is derhalve aldus: A. Harmsen, voorzitter; J. H. Westrik, secretaris; A. Brand- steder, penningmeester; A. J. van Eijden, commissaris algemene zaken; J. Neefjes jr., commissaris amateur voetbal. DIPLOMA'S STRIKT PERSOONLIJK!! Met nadruk zij er op gewezen dat het STRENG VERBODEN is van het Ajax^diploma (hetzij van werkend-, hetzij van ondersteunend lid) door anderen dan de daarop vermelde eigenaar gebruik te laten maken. Dit geldt ook voor kaarten, welke door het bestuur als uitnodiging worden afgegeven b.v. bij wedstrijden in hel Olympisch Stadion. U gelieve van één en ander goede nota te nemen; er zal niet geschroomd worden, zonder aanzien des persoons, straffe maatregelen te treffen. (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 353621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Donauweg 11 - Amsterdam-Sloterdijk Telefoon 134631, na 18.00 uur 732770 N. J. van Galen voor nieuw verkoop en leasing op maat en STER-OCCASIONS voor Amstelveen: Amsterdamseweg 186, telefoon 458151 WIJZIGINGEN IN DE ADRESSENLIJST SEIZOEN 1979-1980 Bestuur A. J. van Eijden, commissaris algemene zaken. J. Neefjes, commissaris amateur-voetbal. Edisonstraat 24, 1098 TB Amsterdam, telefoon 945780 Ledenraad G. Fischer, 1e plaatsvervangend voorzitter. J. Neefjes, doorhalen. Commissie jeugdvoetbal A. R. Been, secretaris. Pakingehof 25, 1069 XJ Amsterdam, telefoon 192311. J. Neefjes, doorhalen. Technische commissie a. A. J. van Eijden, voorzitter. Botter 127, 1625 DJ Hoorn, telefoon 02290-33746. b. J. Neefjes, voorzitter. Edisonstraat 24, 1098 TB Amsterdam, telefoon 945780. Enquête-commissie J. Neefjes, doorhalen. Pakingehof 25, 1069 XJ Amsterdam, telefoon 192311. AFSLUITING MIDDENWEG Op verzoek van de politie, bureau IJ-tunnel, delen wij u mede, dat met ingang van 3 maart a.s. de Middenweg vanaf Veeteeltstraat tot het kruispunt Gooiseweg, richting kruis punt Gooiaeweg, is afgesloten voor alle verkeer. Bij thuiswedstrijden van Ajax in het Ajax-Stadion, is het Ajax-Stadion vanaf het kruispunt Middenweg-Kruislaan ALLEEN bereikbaar voor houders van zgn. Ajax-parkeer- kaarten en NIET voor overig autoverkeer. De werkzaamheden zullen duren tot begin juni van dit jaar. Bestuur AFC AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 4