Clubs en spelers FBO-VVCS-VVON) hebben bovendien van de grote subsidie-gevers van het Betaalde Voetbal Rijk -Gemeenten, Lotto/ Toto) te horen gekregen dat ze, gezamenlijk, binnen 4 a 5 jaar orde op zaken moeten hebben gesteld, want dat anders de financiële hulp wordt gestaakt. Dit is op zichzelf al reden genoeg voor de partijen in het Betaalde Voetbal, om de komende jaren de krachten te bundelen. Zoals U wellicht zult hebben bemerkt, ben ik a0h0w. vanzelf - sprekend van het sportieve- op het organisatorische vlak terechtgekomen. Voor insiders volkomen begrijpelijk. Want een topclub dient te beschikken over zowel een sterk voetbal-elftal als een sterke oloeg bestuurders. Beide elementen zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden en vormen de sleutels tot succes» Iedereen weet langzamerhand wel dat het runnen van het gecompliceerde voetbal bedrijf AJAX, geen sinecure is en het vooral aankomt op be kwaamheid, slagvaardigheid en mentaliteit van het bestuur, een hoog waardige technische- en medische staf, een sterke band met de spelers groep, wat o0m. bereikt kan worden via een goed werkklimaat c. q. maatschappelijke begeleiding van het A- en C-team en een onpartijdige P.R0-afdeling. Terugkerend tot de vraagstelling een oordeel te geven over de plaats van AJAX in het moderne voetbal, ben ik van mening dat, om als top club in het hedendaagse profvoetbal optimaal te kunnen functioneren het noodzakelijk is om, naast uiteraard het beschikken over deskundig heid en kwaliteit op sleutelposotiesveel aandacht te besteden aan de betrekkingen met de belangenorganisaties, in het Betaalde Voetbal» Daaronder versta ik tevens de relatie|via en met de spelersgroep. In dit verband acht ik het van essentieel belang dat AJAX, wat het inge volge de CoA.O. verplicht is, over een behoorlijk werkende spelersraad gaat beschikken. Van de topclub AJAX, die op sportief terrein vaak als trendsetter is op getreden, mogen we verwachten (Noblesse oblige) dat het ook op dit gebied een goed voorbeeld geeft» Ik wil tenslotte bestuur en leden van AJAX van harte feliciteren met het 80-jarig bestaan en wens hen ook in de jaren '80 zowel op sportief gebied als in organisatorisch opzicht, een leidinggevende positie toe. Maart 1980 Karei Jansen Voorzitter VVCS) 17

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 39