V V c s VERENIGING VAN CONTRACTSPELERS Wanneer een bestuurslid van een bevriende organisatie door de redaktie van het AJAX-NIEUWS" wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de uitgave, die in het teken staat van het 80-jarig bestaan van AJAX, vervalt betrokkene meestal en bijna automatisch in gemeenplaatsen en cliche"s. Hij zal waarschijnlijk wijzen op de rijk voorhanden zijnde ver diensten van AJAX voor het Nederlandse Voetbal, de vedetten die AJAX voortbracht, de ambassadeursrol enz. enz. Enfin, U hebt het al- in allerlei toonaarden gezongen- op de vele recenties gehoord die AJAX in haar tachtig-jarig bestaan heeft mogen houden, ter gelegenheid van kampioenschappen. Ik heb de indruk, dat de Heer Middendorp, toen hij de voorzitter van de VVCS om een bijdrage vroeg, minder gedacht heeft aan dit obligate verhaal en meer aan een openhartige visie van mijn kant, getuige zijn voorzet:" Mijn oordeel te geven over de plaats van AJAX in het moderne voetbal, gezien vanuit de optiek van de spelers vakbond VVCS" Het is natuurlijk niet goed mogelijk in een zo kort bestek een genu anceerd oordeel te geven over het functioneren van het huidige AJAX in sportief en organisatorisch opzicht. Reden waarom ik mij zal moeten beperken tot het aanstippen van enkele hoofdzaken. Als voorzitter van de VVCS kan ik uiteraard niet voorbijgaan aan de sportieve prestaties van AJAXC Ik wil danook niet nalaten mijn waar dering uit te spreken voor de wijze waarop vooral het oude AJAX- bestuur o.l.v. Jaap van Praag, de club nationaal en internationaal naar een toppositie heeft geloodsdc Het nieuwe AJAX-bestuur staat voor de moeilijke taak de enorme reputatie en goodwill, in nationaal en internationaal verband gekweekt, in stand te houden0 Hieronder vallen ook de goede en eveneens voor AJAX waardevolle betrekkingen die van Praag c.s. met de VVCS onderhielden. Een goede verstandhouding met de belangenorganisaties van spelers en oefenmeesters (VVCS enVVON) is thans, meer dan ooit voorheen, zelfs voor een club als AJAX, van buitengewoon groot belang. VVCS en WON spelen namelijk, sinds de in 1979 doorgevoerde reorganisatie van het Betaalde Voetbal, een belangrijke rol in het systeem Betaald Voetbal Ik denk hierbij onder andere aan raakvlakken als het goedkeuringsbeieid van en de controle op het inkomende- en uitgaande spelers en trainers- verkeer, het toelaten van buitenlandse spelers en trainers uit niet tot de EEG behorende landen enz. Laan van Meerdervoort 565 2563 AX - Den Haag Telefoon 070-631061 Gevestigd te 's-Gravenhage Sekretariaat: Den Haag,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 38