6» CENTRALE ORGANISATIE VAN VOETBALSCHEIDSRECHTERS 9 Secretariaat: Fuutstraat 5 Vlaardingen - Holy maart 1980 Bij de uitnodiging aan de Centrale Organisatie van Voetbal-Scheidsrechters (C.O.V.S.) om een reactie ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de A.F.C."Ajax", kwam er een on deugende gedachte in mij op. Hoeveel leden van de jubilerende club zouden eigenlijk we ten van het bestaan van een bijna 50 jaar oude landelijke scheidsrechtersorganisatie, zijnde een federatie van zo'n 80 plaatselijke en regionale scheidsrechtersverenigingen, waaronder de B.S.B.V., de Belangenvereniging Scheidsrechten Betaald Voetbal Elke rechtgeaarde Ajaxied mag nu roepen dat hij daar geen boodschap aan heeft en dat het slechts zijn belang is dat er bij iedere wedstrijd van zijn club een scheidsrechter aan wezig is. Dat belang komt steeds meer in gevaar naarmate de positie van de voetbal scheidsrechter aan agressievere activiteiten wordt blootgesteld. En dan wordt duidelijk dat die rechtgeaarde Ajaxied wel voorbij kan gaan aan de scheidsrechtersorganisatie maar niet aan de scheidsrechter, die nou eenmaal nodig is om hem zijn sport te laten beoefe nen, dan wel hem van het kijken naar die sport te laten genieten. Wanneer dit besef tijdens de ongetwijfeld grandioze jubileumviering maar één ogenblik aandacht zou kunnen krijgen, zouden de scheidsrechters u eens te meer van harte kunnen gelukwensen. Dat alles in de wetenschap dat toch ook zij in hun dienstverlenende taak een steentje hebben bijgedragen aan de roemn^cïtte positie van een Amsterdamse"voetbal- wereld-club". f Jaap Ba^X^ -rrrtSfzrtter C.O.V.S.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 34