Deze instelling kan door reacties van anderen tot gevolg hebben, dat de invloed van buiten de lijnen op de wedstrijd soms meer moeilijk heden kan opleveren dan de wedstrijd zelf .Dit kan de moeilijkheidsf ac- tot van de wedstrijd voor de scheidsrechter verhogen, welke hem extra zal prikkelen de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Dat is niet alleen de plicht maar ook de eer van de scheidsrechter, voor welke wedstrijd dan ook. Er is overigens nog een heel ander aspect, dat het voor de scheidsrechter attractief maakt bij Ajax op bezoek te komen. Dat is naast de goede ontvangst, welke het Ajax-bestuur zijn gasten in 4$ bestuurskamer bereidt, de bijzondere sfeer, welke daar heerst. Daar ontmoet je niet alleen de mannen, die Ajax door de jaren heen in welke functie dan ook, gediend hebben, maar ook intressante mensen uit alle sectoren van het maatschappelijk leven. Van bedrijfsdirecteu ren tot artiesten, van politici tot allerlei sportmensen, van zaken mensen tot overheidsdienaren, enz. Dat dit tot leuke ontmoetingen en gesprekken leidt, is ook voor de scheidsrechter een aantrekkelijk ge geven. Daarbij mag zeker niet vergeten worden de aanwezigheid van een aantal charmante dames, die ook bijdragen tot een prettige en onge dwongen sfeer. Tenslotte mag ik Ajax niet een compliment onthouden voor de wij ze waarop namens het bestuur de internationale scheidsrechter en zijn grensrechters - hoeveel zullen er dat in de loop der jaren wel ge weest zijn, gezien het grote aantal Europa-cup wedstrijden, dat Ajax gespeeld heeft - begeleid en verzorgd worden. Korrekt en neutraal en geen overdreven geschenken. Meerdere malen heb ik van hen hun waar dering daaromtrent horen uitspreken. In mijn visie betekent Ajax voor de scheidsrechter: Aantrekkelijk en apart Jofel en joviaal Artistiek en aanvallend voetbal X(als Rom.cijfer) 10 Joop Martens oud K.N.V.B. en F.I.F.A.scheidsrechter AJAX 50 jaar! Feestelijkheden bij de herdenking daarvan 1950)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 33