JOH. H. MARTENS Ajax bekeken door een scheidsrechter. Schrijven over A.F.C."Ajax" betekent in feite een groot aantal open deuren intrappen. Want hoevele malen zal het wel en wee van Ajax, zowel positief als negatief, beschreven en zelfs bezongen zijn Uiteraard terecht, want vrijwel vanaf zijn oprichting speelt Ajax, zo wel op het groene veld als bestuurlijk, een toonaangevende rol in het voetbalwereldje, nationaal en internationaal. De naam "Ajax" wordt dan ook door velen met ontzag uitgesproken. Overigens gebeurt dit reeds vanaf de periode 1294- - 1284 voor Christus als Aias (latijns: Aiax)de grote Griekse held in de Trojaanse oorlog. Óndanks de vele artikelen aan Ajax gewijd, neem ik aan dat maar weinig scheidsrechters, misschien wel geen één, hun visie op de club Ajax op papier hebben gezet.Vandaar dat ik op verzoek t.g.v.dit extra clubbladnummer als scheidsrechter, zij het dan gepensioneerd, mijn kijk op Ajax wil neerschrijven. In 194-7 arbitreerde ik mijn eerste en in 1964 mijn laatste wedstrijd in competitieverband voor het le elftal van Ajax. Daarna volgde ik Ajax uit hoofde van functies in de voetbalorganisatie, met name als lid van de scheidsrechterscommissie en als UEFA-waarnemer. Ik meen dan ook uit een aantal ervaringen te mogen putten om als scheidsrech ter mijn persoonlijk licht over Ajax te kunnen laten schijnen. In mijn scheidsrechtersperiode was elke wedstrijd een belevenis voor mij en dit geldt zeker ook voor de tegenwoordige scheidsrechter. Een wedstrijd waarbij Ajax betrokken is, hetzij thuis- of uitspelend, is echter een extra belevenis. Een dergelijke wedstrijd als scheids rechter te mogen leiden geeft je een extra stimulans vanwege het goe de spel dat te verwachten is en zeker omdat je kunt aannemen voor een meestal "vol" huis met alle publiciteit daaraan verbonden (ja,ja, laten wij scheidsrechters daar niet omheen draaien) te moeten optreden. Zoals bekend speelt Ajax door de jaren heen uitstekend technisch ver1- zorgd voetbal, zowel individueel als collectief, waarbij het aanval lend karakter en een hoog tempo voorop staan. Daarnaast komt van de Ajax-spelers in het algemeen weinig of geen hard spel. Positieve fac toren, welke het voor de scheidsrechter aantrekkelijk maken een wed strijd, waarbij Ajax betrokken is, te mogen fluiten. Met een goed aan voelen van de sfeer van deze wedstrijden, behoef je als scheidsrech ter maar weinig lastige zaken te verwachten. Een wel zeer aantrekkelijk gegeven voor de scheidsrechter. Zo behoeft b.v.de topper Ajax-Feyenooui of omgekeerd - een onderscheiding om daarvoor als scheidsrechter te worden aangewezen - zeker geen moeilijke wedstrijd te zijn, omdat beide ploegen technisch en aanvallend voetbal kunnen spelen. Bij een visie op Ajax mag een beschouwing over de "aanhang" van de club zeker niet ontbreken, omdat je als scheidsrechter ook daarmee te maken krijgt en rekening hebt te houden. De echte Ajax-supporter onderscheidt zich m.i. van andere clubsupporters omdat hij zijn mening vaak van de bekende Amsterdamse humor vergezeld laat gaan, dat hij daarnaast graag "jent" en dat hij zich eigenlijk superieur voelt aan zijn "tegenstander". Want hij is toch supporter van het "grote Ajax" en hij komt toch uit de grootste stad van ons land, zijn Amsterdam. Zeist Godfried van Seystlaan 14 Telefoon 03404 -11114 zeist, maart 1980

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 32