koninklijke nederlandsche voetbalbond Gaarne kom ik tegemoet aan het verzoek van Uw redakteur een bijdrage te leveren voor het "AJAX-NIEUWS" ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van Uw vereniging. Mijn felicitaties gaan hierbij naar het bestuur, de leden, de spelers de trainers en niet het minst naar de groe schare van supporters, die de roemruchte club door de jaren heen trouw zijn gebleven. Ik denk, dat het voor niemand erg moeilijk zal zijn om een ode te bren gen aan topclub AJAX. Immers, de held uit de klassieke oudheid leeft nog altijd voort in het zelfbeeld, dat AJAX ook in deze moderne tijd nog altijd uitstraalt in- de nationale en internationale sportwereld. Ditzelfde beeld is door alle tijden heen onaangetast gebleven. Je herkent het in "the will to win" of zoals Anton Geesink het zo kern achtig uitdrukte in een voordracht die hij hield voor de Nederlands Elftal Club when you want to be a champion, you have to look like a champion" Dit stralingseffect behoort niet alleen bij AJAX, het is nog steeds het handelsmerk van de Amsterdamse Meereiub. De hoofdstedelingen "zien" zich derhalve altijd winnen in tegenstelling tot andere topploegen, die vaak "zien" wat ze willen vermijden. De prestatiecurve van AJAX is daarom door alle tijden heen in overeen stemming met het beeld, dat de Amsterdamse Meereiub van zichzelf heeft. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de klassieke doelstelling, die AJAX tot topclub stempelt, omdat vanuit deze positieveagressieve benadering alles en iedereen aan de zegekar gebonden wordt, die het tweegevecht met de Amsterdammers aangaat. Zo komt het dat AJAX maximaal blijft presteren en is het niet helemaal toevallig dat twee Ajacieden Oranje-aanvoerders bij de W.K. in München en in Argentinië waren. Persoonlijk bewaar ik een bijzondere herinnering aan een unieke Ajacied. Het is jaren geleden, maar ik vergeet het nooit. Toen Piet Keizer afzwaaide bij het Nederlands Militair Elftal plukte hij zijn zilveren Ajax-insigne van zijn revers en gaf hij mij dat kleinood. Als dank of als herinnering, ik weet het niet. Ik ben ongeveer 20 jaar trainer bij deze selektie, maar ik heb nooit meer een jongen ontmoet die zo'n gebaar gemaakt heeft. Het moet iets van hemzelf zijn geweest Het heeft mij bijzonder getroffen en ik bewaar het nog steeds als een symbool van het oude en moderne AJAX0 Moge het AJAX goed blijven gaan. Jan Zwartkruis Maart lg80 Bondscoach 1 A

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 26