BURGEMEESTER VAN DIEMEN ir fcr fc. Diemen, 11 februari 1980 Mijnheer de redacteur, Naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van Ajax stelt u mij de vraag "Wat vindt u nu van Ajax?" Leuk, dat u dat ook aan mij vraagt, want je voelt je langzamer hand toch wel betrokken bij Ajax als burgemeester van de gemeente Diemen, die bij avondwedstrijden deels nog in de felle schijnwerpers ligt, die huisvesting geboden heeft aan KovacsKnobel, Ivic, Gluic, Geels en Jensen en nog biedt aan Lerby, Amesen, Boeve, en die als Ajax thuis speelt vele honderden autofs van bezoekers parkeer ruimte verschaft (wat soms wel eens de nodige problemen geeft uiter aard) Wist u overigens, dat er in de dertiger jaren even sprake van is geweest, dat Ajax zijn stadion zou bouwen in de Diemerpolder ten noorden van het toenmalige kleine dorp, welk gebied nu na de oorlog inmiddels helemaal volgebouwd is? Maar de toenmalige agrarische be volking van Diemen zag dat Ajax niet zo zitten. Jammer, want dan had Diemen na de oorlog mooi wat vermakelijkheidsbelasting van Ajax op kunnen strijken. "Ja goed, maar wat vindt u nu van Ajax". Nou eerlijk gezegd heel wat. Ajax valt mij op door een heel eigen sfeer, wordt nog steeds zonder een professionele manager (directeur) - voor zover ik dat kan overzien - goed geleid, heeft een jeugdopleiding, die waar schijnlijk wel uniek genoemd mag worden, laat van groot verant woordelijkheidsbesef voor de maatschappelijke kant van die veel eisende jeugdopleiding blijken door het bestaan van de studie begeleidingscommissie, wordt gekenmerkt door grote trouw van oud spelers (zowel amateurs als beroeps), je ziet ze er regelmatig, en komt ten slotte - ook dat mag gezegd worden - ook wel eens in de pers door interne rellen, die naar buiten treden, in plaats van uitsluitend door opvallende prestaties. Ajax zit altijd aan de top, ja Ajax is de top.1 Ook dit seizoen 1979/1980 weer.1 Samenvattend (met een variatie op Jan Trom, de vader van Dik) "Ajax

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 24