Nederlandse voetbal en daarmede van de K.N.V.B. in de gehele wereld bekendheid gegeven. Vele spelers van Ajax hebben bovendien in het Nederlands elftal deze roem voor Nederland nog verder uitgedragen. Het bestuur en de spelers van Ajax hebben zich op deze wijze in het verleden hun verplichtingen ten opzichte van de K.N.V.B. meestal goed gerealiseerd. Ik hoop dat deze situatie onveranderd blijft, opdat de K.N.V.B. Ajax als belangrijke schakel kan blijven beschouwen. Wij mogen er daarbij niet op rekenen dat de club doorlopend successen zal blijven boeken. Maar de hoge leeftijd van Ajax moet een fundament zijn om ook in mindere jaren haar kracht als vereniging te tonen. Gaarne mijn gelukwensen met dit lustrum. Utrecht maart 1980.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 23