PRESIDENTIEEL o Bij het 80-jarig bestaan van onze club mag terecht de vraag gesteld worden hoe het voetbal in al zijn facetten zich in de komende twintig jaar zal ontwikkelen. Hoe zal het voetbal en onze club er in het jaar 2000 uitzien? Een uiterst moeilijke vraag waar niemand een zinnig ant woord op kan geven. Veel onvoorspelbare facetten spelen een rol in deze. Hoe moeilijk is het niet om over een langere periode enig betrouwbaar beleid uit te stippelen? Laat ik er een paar zaken uitlichten. Iedereen weet dat wij de laatste jaren druk doende zijn meer dan ooit veel aan dacht te geven aan de jeugd en alles wat daarbij hoort. Het is vrijwel niet meer op te brengen verschrikkelijk dure aankopen te doen met daarbij de kans toch niet de juiste speler aangetrokken te hebben. Vanuit de jeugd wordt dat risico niet gelopen terwijl motivatie en betrokkenheid ten opzichte van de club groter zijn. Enige successen in die richting zijn reeds aantoonbaar. Toch geloof ik dat jeugd- alleen niet voldoende zal zijn. Wèl om in Nederland te opereren maar niet op het Europese vlak. Zoveel jong talent in huis hebben om internationaal te blijven meetellen zonder aankopen te doen zou ideaal zijn maar treft niet de werkelijkheid. Verschillende onvoorziene omstandigheden kunnen een club als Ajax tot kopen dwingen. Ons eerste elftal kan op een gegeven moment dringend behoefte heb ben aan een type speler welke uit de eigen jeugd niet te halen is. Je kan als club nooit direct in alle posities voor zien. Betere reserves worden door andere clubs benaderd en het is dan altijd maar weer de vraag wat er gebeurt. We hebben nu vier spelers in het UEFA-elftal: Havekotter, Holshuysen, Kraay en Storm. Het zou erg mooi zijn wan neer alle vier zouden doorbreken naar het hoogste niveau. Maar niets is zeker. In het verleden is vaak gedacht dat bepaalde spelers het wel zouden halen maar het uiteinde lijk, om welke reden dan ook, toch lieten afweten. Ajax heeft het meest ideale meegemaakt wat maar denkbaar is: een voorhoede Swart-Cruijff-Keizer. Drie spelers uit de eigen jeugd, alle drie toevallig van enorme klasse als rechts buiten, spits en linksbuiten. Onvoorstelbaar. Enorme talenten uit de eigen jeugd zonder een cent investering. Dat ooit nog zoiets zal voorkomen is bijna ondenkbaar. Je hebt dan de beste voorhoede ter wereld en nog zie je geen volle tribunes. Overal in Nederland zou het publiek massaal komen behalve in Amsterdam. Zie hier het grote probleem van Ajax voor nu en de komende jaren: de club bedrijft topvoetbal, heeft daarvoor topspelers nodig die nu eenmaal fors betaald moeten worden om deze te behouden en krijgt niet voldoende inkomsten via het publiek om alles te be kostigen. Het gevolg is dat andere bronnen aangeboord worden om langs die wegen voor voldoende geld te zorgen. Niet alleen om de topspelers te behouden maar ook om betere service te kunnen geven aan het publiek, met de hoop dat men eerder Ajax bezoekt dan nu het geval is. Wat heeft Ajax nu gedaan? De club heeft zich opengesteld voor het bedrijfsleven. Kniooeend maar wel doelbewust. Soon- Het Ajax-bestuur anno 1980: (v.l.n.r.) de heren A. J. van Eijden (commissaris algemene zaken), A. Brandsteder (penningmeester), A. Harmsen voorzitterJ. H. Westrik (secretaris) en J. Neefies Jr. (commissaris amateurzaken) soring dus. Maar wel op een wijze dat we baas in eigen huis blijven. Op deze manier hopen wij die gelden binnen te krijgen welke via het publiek nu niet komen. Gevolg is dat nu wel op topniveau gespeeld kan worden. Ajax is als eerste bezig via Interfootball tegen het bedrijfsleven te zeggen hoe we het allemaal doen. We doen, zonder ons te versjagge- ren, op niveau zaken met het bedrijfsleven. Nuts, Le Coq Sportif, Martinair en Neckermann Reizen zijn voorbeel den. Dit seizoen is er al geld binnengekomen uit andere bronnen door je als medium op te stellen. Dat is een revo lutionaire ontwikkeling die in heel Nederland met argus ogen wordt gevolgd. Het heeft ook te maken met de ont wikkeling van onze samenleving in de komende jaren: meer vrije tijd, meer aandacht voor de sport, commerciële tele visie waarbij het produkt Ajax verkocht kan worden. Dat zijn ontwikkelingen die onze aandacht opeisen. Maar er is meer. Waar gaat het voetbal naar toe? Zal de ruwheid toenemen of gaan we terug naar het faire spel? Komt er meer show omheen? Gaan we meer wedstrijden spelen? Blijven de ere- en eerste divisie? Het beiangenverschil tussen de topclubs en de lager geklasseerden blijft bestaan. De belangen van Ajax liggen in Europa en daarbuiten. Dat geldt ook voor Feyenoord, PSV, AZ '67 en FC Twente. De meeste clubs in het betaalde voetbal hebben meer regionale- dan nationale belangen. Dat zal in de toekomst een probleem worden hoewel ik besef dat die paar topclubs alleen geen competitie kunnen spelen. Er zal naar een oplossing gezocht moeten worden met als handicap dat Nederland niet echt voetbal- minded is vergeleken met een land als Engeland waar tweede-divisie clubs regelmatig tienduizenden toeschou wers trekken. Dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren. Een andere zorg is de KNVB. Momenteel zijn de topclubs degenen die alert blijven op de ontwikkeling in het voetbal terwijl toch in feite de KNVB als bond waar alle clubs bij zijn aangesloten het beleid moet uitstippelen. De KNVB is m.i. te passief en strijkt toch geld op via toeschouwers aantallen terwijl de clubs moeten vechten om de financiën binnen te krijgen. Dit kan nooit goed zijn. Ik heb er alle begrip voor dat het beleid voor de amateursectie anders is dan voor het betaalde voetbal maar het mag nooit zo zijn dat men achter de feiten aanholt. En dat gebeurt momenteel. Natuurlijk, de KNVB doet veel meer dan vroeger. Trai nerscursussen, opleiding jeugd, e.d. maar ik vind het min der slagvaardig dat men het geld op straat laat liggen. Een goed Nederlands elftal kost veel geld. ook voor de clubs. De KNVB zou daar best wat aan kunnen doen! Zie hier punten welke de komende jaren zullen gaan spelen. Het zijn grote problemen waar toch oplossingen voor ge vonden moeten worden. Ajax meent een weg gevonden te hebben ter waarborging van de continuïteit in het presen teren van topvoetbal. Het zal moeten blijken of inderdaad de juiste weg is ingeslagen. Veel hangt nu eenmaal af van eerder genoemde onvoorziene omstandigheden. Maar het voetbal gaat dóór, waarbij Ajax de taak heeft ook in het jaar 2000 aan de top van het nationale- en internationale voetbal te staan. Het zal waarachtig wel gaan A. Harmsen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 19