VOORWOORD AJ AX 80 JAAR... Iedereen van harte gefeliciteerd met de verjaardag van onze club. Een respectabele leeftijd - 80 jaar - maar toch niet iets om met veel vlagvertoon en enorme festiviteiten te vieren. Ongemérkt voorbij laten gaan natuurlijk evenmin. Dat gebeurt ook niet. Gelijk 5 jaar geleden wordt er wederom een Internationaal Jeugdtournooi georganiseerd, waarbij de wedstrijden op verschil lende velden in de Randstad worden gespeeld. Redactioneel werd 5 jaar geleden het 75-jarig bestaan in boekvorm uitgegeven. Om nu opnieuw met zo iets dergelijks te komen. neen, wat zouden we weer moeten vertellen. Dat bracht ons op het idee, een AJAX-NIEUWS te produceren waarbij nu eens niet de redactie voor de woorden zorgt, maar van buitenaf het een en ander wordt gezegd. Mensen die bepaalde groeperingen binnen de voet balwereld en daarbuiten vertegenwoordigen en bij wie uiteraard de naam Ajax niet vreemd is. De onmiddellijke bereidwilligheid om aan het gedane verzoek- enige pennevruchten aan Ajax te wijden - werd natuurlijk zeer op prijs gesteld. We kunnen zeggen: 'Nu hoort u het ook eens van een ander.' Wij doen er verder maar het zwijgen toe; hebben slechts enige nostalgische grepen gedaan - ter aanvulling van een en ander - in onze grote historie. De inhoud van dit extra-clubblad spreekt verder voor zich en is, naar wij hopen een passende bijdrage om de 80ste verjaardag van Ajax te herdenken. Bovendien zal het eerder gememoreerde Jubileum-Jeugdtournooi van 3 tot 10 augustus a.s. u voldoende helpen herinneren aan het feit dat 1980 voor Ajax toch wel iets bijzonders was. Met het volste vertrouwen in de toekomst gaan we naar het jaar 2000! Op weg naar 100 jaar Ajax. Het lijkt zo ver weg, maar het is zo dichtbij Redactie AJAX-NIEUWS - WÈÊSÊÈ II HflHWSKSÊ H HH H 1 Bill A I^Y-NlPlIU/C nnmmar 7 moort 1 QQA caiTrvnn 1 Q7Q 1 OÖH

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 13